Hovedinnhold

Kurskalender

Kurs gitt som tjenester

Kommuner/fylkeskommuner kan søke om tjenester, der tilbud kan omfatte kurs gitt som tjenester.

Her finner du kurs som Statped for øyeblikket gir som tjenester. 

 

Åpne kurs

Her finner du som er interessert, kurs som er åpne for direkte påmelding.

Dato Tittel Fag Kurssted Påmeldingsfrist
21.10.2014 Fagdag i Bodø for PPT: Endring i skolen og skolevegring Døvblindhet
Ervervet hjerneskade
Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
14.10.2014
21.10.2014 Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av intensive lesekurs, for lærere og PPT, ungdomstrinn, videregående skole og voksenopplæring Språk og tale
Dysleksi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
07.10.2014
21.10.2014 Bergen: Kurs i norsk med teiknstøtte (NMT) for foreldre og fagpersonar Hørsel
Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
07.10.2014
21.10.2014 Språkvansker og dysleksi; to ulike vansker, eller to sider av samme sak? Språk og tale
Dysleksi
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
13.10.2014
22.10.2014 "Happy apping" - pedagogisk bruk av iPad i grunnskolen Språk og tale
Sammensatte lærevansker
Dysleksi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
10.10.2014
22.10.2014 Fagdag i Molde for PPT: Endring i skolen og skolevegring Hørsel
Døvblindhet
Ervervet hjerneskade
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
15.10.2014
22.10.2014 Kurs for personale til blinde barn 2-5 år Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
01.10.2014
23.10.2014 Ekstrakurs grunnet stor pågang: "Happy apping" - pedagogisk bruk av iPad i grunnskolen! Språk og tale
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
10.10.2014
23.10.2014 Invitasjon til temakurs i ASK i Molde Sammensatte lærevansker
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
09.10.2014
23.10.2014 ADHD-relaterte vansker i førskolealder Sammensatte lærevansker
AD/HD
Studievegen 5, 2815 Gjøvik
10.10.2014
24.10.2014 Systemarbeid for å bedre elevers lesing Språk og tale
Dysleksi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
13.10.2014
27.10.2014 Afasitreff Språk og tale
Afasi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
06.10.2014
27.10.2014 Barn med hørselstap - et informasjonskurs for familie og venner for barn i førskolealder og tidlig skolealder Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
20.10.2014
28.10.2014 Kjenner du en person som mangler tale?, Invitasjon til grunnkurs i ASK Sammensatte lærevansker
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
17.10.2014
28.10.2014 «Jeg fant, jeg fant» - Kurs for elever på 1.-4. trinn som er svaksynte og deres foreldre Syn
Brekktrøa 30, 7224 Melhus
08.10.2014
28.10.2014 Arbeidsmiljø for barn og voksne, støy og hørselsskader, hva gjør vi med det i barnehagene? Døvblindhet
Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand
17.10.2014
28.10.2014 Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Ervervet hjerneskade
Døvblindhet
Språk og tale
Sammensatte lærevansker
Hørsel
Syn
Studievegen 5, 2815 Gjøvik
01.10.2014
28.10.2014 Foreldrekurs for foreldre som har barn med språkvansker Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
01.10.2014
29.10.2014 Invitasjon til temakurs i ASK i Trondheim Sammensatte lærevansker
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
17.10.2014
29.10.2014 Grunnkurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
13.10.2014
30.10.2014 Fagdag i Sogndal for PPT: Endring i skulen og skulevegring Døvblindhet
Ervervet hjerneskade
Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
15.10.2014
30.10.2014 Åpen dag i Kristiansand Døvblindhet
Ervervet hjerneskade
Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
Matematikkvansker
Dysleksi
Spesifikke språkvansker
Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand
30.10.2014
03.11.2014 Fagdag på Gjøvik for PPT: Endring i skolen og skolevegring Døvblindhet
Ervervet hjerneskade
Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
20.10.2014
04.11.2014 Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn, Påbyggingskurs Syn
Brekktrøa 30, 7224 Melhus
22.10.2014
04.11.2014 Fagdag i Kristiansand for PPT: Endring i skolen og skolevegring Døvblindhet
Ervervet hjerneskade
Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
21.10.2014
04.11.2014 Kartlegging av barn med språkvansker. Gjennomgang av noen nyere språktester Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
27.10.2014
06.11.2014 Grunnkurs i bliss symbolspråk: Bliss som redskap til å bli forstått og selv å forstå Språk og tale
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
24.10.2014
10.11.2014 Innføringskurs i tegnspråk, Trinn 3 27.10.2014
11.11.2014 Kurs for fagpersoner som gir opplæring til voksne synshemmede Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
31.10.2014
11.11.2014 Elevkurs 2014 - Tilbud om kurs for ungdommer med hørselstap på 9. og 10. trinn Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
10.10.2014
11.11.2014 Grunnkurs for PPT og pedagoger som underviser hørselhemmede barn i barnehage, dag 2 Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
07.11.2014
12.11.2014 "Happy apping" - pedagogisk bruk av iPad i grunnskolen Språk og tale
Sammensatte lærevansker
Dysleksi
Studievegen 5, 2815 Gjøvik
29.10.2014
12.11.2014 Barn med språkvansker; tilrettelegging i barnehagen Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
03.11.2014
13.11.2014 "Happy apping" - pedagogisk bruk av iPad i barnehagen! Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Studievegen 5, 2815 Gjøvik
30.10.2014
13.11.2014 Afasidagene 2014 Språk og tale
Afasi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
04.11.2014
13.11.2014 Åpen dag i Gjøvik Døvblindhet
Ervervet hjerneskade
Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
Matematikkvansker
Spesifikke språkvansker
Studievegen 5, 2815 Gjøvik
13.11.2014
18.11.2014 PC som lære- og hjelpemiddel for elever med språk-, lese- og skrivevansker Språk og tale
Sammensatte lærevansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
08.11.2014
18.11.2014 Karlstadmodellen. Introduksjonskurs Sammensatte lærevansker
Ervervet hjerneskade
Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
07.11.2014
18.11.2014 Barn med språkvansker; tilrettelegging i skolen Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
10.11.2014
18.11.2014 Taktil språklighet Døvblindhet
Ervervet hjerneskade
Hørsel
Språk og tale
Syn
Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo
01.11.2014
18.11.2014 Mestringskurs for fremmedspråklige voksne med nedsatt hørsel, 18. - 20. november 2014 Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
04.11.2014
18.11.2014 «Jeg fant, jeg fant» - Kurs for barn i alderen 3-5 år som er svaksynte med og uten tilleggsvansker, deres foreldre/foresatte og pedagoger Syn
Brekktrøa 30, 7224 Melhus
22.10.2014
19.11.2014 "Happy apping" - pedagogisk bruk av iPad i barnehagen! Språk og tale
Sammensatte lærevansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
09.11.2014
19.11.2014 Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging. Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Spesifikke språkvansker
AD/HD
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
09.11.2014
20.11.2014 Talemotoriske vansker Språk og tale
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
13.11.2014
20.11.2014 Åpen dag i Oslo Døvblindhet
Ervervet hjerneskade
Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
Matematikkvansker
Spesifikke språkvansker
Dysleksi
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
20.11.2014
24.11.2014 God start, Kurs for foreldre til barn mellom 0-3 år med nedsatt hørsel Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
10.11.2014
25.11.2014 Kurs for personale til svaksynte barn i barnehage Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
04.11.2014
25.11.2014 Introduksjonskurs til Karlstadmodellen. Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand
17.11.2014
25.11.2014 Innføringskurs i kartlegging av adaptiv atferd ved hjelp av Vineland Adaptive Behavior Scales- II Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Hørsel
Ervervet hjerneskade
Syn
Studievegen 5, 2815 Gjøvik
11.11.2014
25.11.2014 Kommunikative relasjoner Døvblindhet
Ervervet hjerneskade
Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
09.11.2014
27.11.2014 SPOT 2014 Språk og tale
Sammensatte lærevansker
Hørsel
Ervervet hjerneskade
Døvblindhet
Syn
Dysleksi
Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo
31.10.2014
27.11.2014 Begrepslæring (ekstrakurs grunnet stor pågang) Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
14.11.2014
28.11.2014 PAS – steget inn i fonologisk og artikulatorisk bevissthet Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Leppe-kjeve-ganespalte
Dysleksi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
21.11.2014
16.12.2014 Innføring i PALPA Språk og tale
Afasi
Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
04.12.2014
07.01.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) for alle Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
06.01.2015
13.01.2015 Tegnspråk for alle - grunnkurs Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
05.01.2015
21.01.2015 Visuell tilrettelegging og tegnspråk Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
14.01.2015
21.01.2015 Grunnkurs i punktskrift Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
02.01.2015
22.01.2015 Tegnspråk for personale i skolen - påbygningskurs Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
15.12.2014
22.01.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) i barnehagen, påbygningskurs Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
02.01.2015
23.01.2015 Å bruke musikk – kurs for personale og nærpersoner til småbarn som er blinde eller sterkt svaksynte Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
26.12.2014
27.01.2015 Etterutdanningstilbud flerspråklighet SEVU-PPT vår 2015 Kristiansand 01.09.2014
28.01.2015 Etterutdanningstilbud flerkulturalitet SEVU-PPT vår 2015 Kristiansand 01.09.2014
02.02.2015 Etterutdanningstilbud flerkulturalitet SEVU-PPT vår 2015 Bergen 01.09.2014
02.02.2015 Kurslederkurs: Ett skritt foran – trinn 3, tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling med professor Iréne Johansson Sammensatte lærevansker
Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo
19.01.2015
03.02.2015 Etterutdanningstilbud flerspråklighet SEVU-PPT vår 2015 Bergen 01.09.2014
03.02.2015 Etterutdanningstilbud flerkulturalitet SEVU-PPT vår 2015 Heimdal 01.09.2014
04.02.2015 Kurslederkurs: Ett skritt foran – trinn 4, tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling med professor Iréne Johansson Sammensatte lærevansker
Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo
19.01.2015
04.02.2015 Etterutdanningstilbud flerspråklighet SEVU-PPT vår 2015 Heimdal 01.09.2014
04.02.2015 Etterutdanningstilbud flerkulturalitet SEVU-PPT vår 2015 Bodø 01.09.2014
04.02.2015 Kurs for personale som jobber med barn med nedsatt syn og sammensatte vansker. Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
21.01.2015
05.02.2015 Etterutdanningstilbud flerspråklighet SEVU-PPT vår 2015 Bodø 01.09.2014
02.03.2015 Tegnspråk for personale i skolen - trinn 1-3 Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
02.02.2015
04.03.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) i barnehagen, trinn 1-3 Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
10.02.2015
12.03.2015 ”Hvilken jobb passer for meg?” Sammensatte lærevansker
AD/HD
Autismespekterforstyrrelser
Dysleksi
Tourettes syndrom
Matematikkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
27.02.2015
12.03.2015 Tegnspråk for slekt og venner Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
12.02.2015
19.03.2015 ADL og mobilitet for småbarn. For foresatte og personale til barn som er blinde, 1-5 år Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
19.02.2015
14.04.2015 IKT i tilpasset opplæring med hovedvekt på Sarepta Syn
Døvblindhet
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
13.03.2015
07.05.2015 Kurs for personale og foresatte til grunnskoleelever med visuelle persepsjonsvansker Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
22.04.2015
08.05.2015 Grunnkurs for pedagoger Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
15.04.2015
09.06.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) i barnehagen, påbygningskurs Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
11.05.2015
09.06.2015 Tegnspråk for personale i skolen - påbygningskurs Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
13.05.2015
11.06.2015 Nordic Aphasia Conference 2015
Conference website: www.nac2015.no
Språk og tale
Afasi
29.05.2015