Hovedinnhold

Kurskalender

Kurs gitt som tjenester

Kommuner/fylkeskommuner kan søke om tjenester, der tilbud kan omfatte kurs gitt som tjenester.

Her finner du kurs som Statped for øyeblikket gir som tjenester. 

 

Åpne kurs

Her finner du som er interessert, kurs som er åpne for direkte påmelding.

Dato Tittel Fag Kurssted Påmeldingsfrist
23.04.2014 "Happy apping" - pedagogisk bruk av iPad i grunnskolen! Sammensatte lærevansker
Språk/tale
Dysleksi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
10.04.2014
29.04.2014 Telte han deg også, - kartlegging av kommunikasjon ved bruk av ASK Sammensatte lærevansker
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
22.04.2014
05.05.2014 Grunnkurs for pedagoger og annet personale som har ansvar for elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
18.04.2014
05.05.2014 Grunnkurs, undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn Syn
Brekktrøa 30, 7224 Melhus
09.04.2014
06.05.2014 Innføringskurs for pedagogisk personal på 1. trinn og 8. trinn Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
25.04.2014
06.05.2014 Kulturtreff for hørselshemmede barn og unge 29.04.2014
07.05.2014 Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging. Språk/tale
Sammensatte lærevansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
23.04.2014
08.05.2014 Tiltak og kartlegging ved afasi Språk/tale
Afasi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
30.04.2014
12.05.2014 Kartleggingsdager for voksne nysynshemmede. Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
22.04.2014
12.05.2014 Opplæringskurs for voksne nysynshemmede. Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
22.04.2014
13.05.2014 Informasjonsdag omkring alternativ – og supplerende kommunikasjon Sammensatte lærevansker
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
02.05.2014
13.05.2014 Kurs i screeningtest (Språk 6-16) for barn og unge med språkvansker Språk/tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
30.04.2014
14.05.2014 Hva er Auditiv prosseseringsvanske (APD)? Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
05.05.2014
15.05.2014 Informasjonsdag omkring alternativ – og supplerende kommunikasjon Sammensatte lærevansker
Røstad, 7600 Levanger
02.05.2014
19.05.2014 Opplæringskurs for voksne nysynshemmede. Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
28.04.2014
19.05.2014 Kartleggingsdager for voksne nysynshemmede. Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
28.04.2014
19.05.2014 Kurs for elever i videregående skole med diagnosen JNCL Syn
Brekktrøa 30, 7224 Melhus
25.04.2014
20.05.2014 Basiskurs i alternativ og supplerende kommunikasjon(ASK) Sammensatte lærevansker
Røstad, 7600 Levanger
25.04.2014
21.05.2014 Grunnkurs for pedagoger Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
02.05.2014
22.05.2014 Kurs i basisferdigheter for kommunikasjon hos mennesker Sammensatte lærevansker
Røstad, 7600 Levanger
09.05.2014
22.05.2014 Innføringskurs Leiter-R nonverbal evnetest Ervervet hjerneskade
Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk/tale
Utviklingshemming
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
08.05.2014
22.05.2014 Tegn for slekt og venner Hørsel
Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo
22.04.2014
22.05.2014 Kurs for personale som jobber med elever i grunnskolen med visuelle persepsjonsvansker Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
02.05.2014
23.05.2014 Informasjonsdag omkring alternativ - og supplerende kommunikasjon Sammensatte lærevansker
Røstad, 7600 Levanger
02.05.2014
26.05.2014 Påbygningskurs i tegnspråk for personale i skole og barnehage Hørsel
Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo
02.05.2014
26.05.2014 Påbygningskurs i Norsk med tegnstøtte (NMT) for personale i skole og barnehage Hørsel
Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo
02.05.2014
03.06.2014 Erfaringsseminar for personer som arbeider med synstrening Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
13.05.2014
03.06.2014 Mestringskurs for voksne med tinnitus, 3. – 5. juni 2014 Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
20.05.2014
03.06.2014 Kurs for barnehageansatte Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
22.05.2014
03.06.2014 Kurs for fagpersoner som gir opplæring til voksne synshemmede Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
13.05.2014
04.06.2014 Bruk av GPS for personer med synsnedsettelse Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
14.05.2014
04.06.2014 Drama og rytmikk i 2014 Hørsel
A.C. Møller skole, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
20.05.2014
05.06.2014 ADHD-relaterte vansker i førskolealder Sammensatte lærevansker
AD/HD
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
22.05.2014
11.06.2014 "Happy apping" - pedagogisk bruk av iPad i barnehagen! Språk/tale
Sammensatte lærevansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
01.06.2014
12.06.2014 Kurs i småbarnstesten Bayley-III Sammensatte lærevansker
Ervervet hjerneskade
Språk/tale
Utviklingshemming
Nonverbale lærevansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
28.05.2014
12.06.2014 Lærerkurs. Matematikk for elever som bruker punktskrift, 8.-13. trinn Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
16.05.2014
02.09.2014 Karlstadmodellen. Introduksjonskurs. Sammensatte lærevansker
Teknologiveien 4, 2815 Gjøvik
26.08.2014
03.09.2014 Begrepslæring Språk/tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
20.08.2014
11.09.2014 Kurs i småbarnstesten Bayley-III Språk/tale
Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
01.09.2014
15.09.2014 Varför Tvåspråklighet? Nordisk konferens Göteborg 01.05.2014
23.09.2014 Mestringskurs II, For voksne med nedsatt hørsel, 23. – 25. september 2014 Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
11.09.2014
25.09.2014 "Happy apping" - pedagogisk bruk av iPad i barnehagen! Språk/tale
Sammensatte lærevansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
15.09.2014
22.10.2014 "Happy apping" - pedagogisk bruk av iPad i grunnskolen Språk/tale
Sammensatte lærevansker
Dysleksi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
10.10.2014
23.10.2014 ADHD-relaterte vansker i førskolealder Sammensatte lærevansker
AD/HD
Teknologiveien 4, 2815 Gjøvik
10.10.2014
13.11.2014 Afasidagene 2014 Språk/tale
Afasi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
23.10.2014
18.11.2014 Mestringskurs for fremmedspråklige voksne med nedsatt hørsel, 18. - 20. november 2014 Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
04.11.2014