Hovedinnhold

Kurs

Statped har to typer kurskalendere, en for åpne kurs, og en for kurs gitt som tjenester.

Kurs gitt som tjenester

Kommuner/fylkeskommuner kan søke om tjenester, der tilbud kan omfatte kurs gitt som tjenester.

Ved å klikke på denne lenken, finner du kalenderen med kurs som Statped for øyeblikket gir som tjenester. 

Åpne kurs

I kalenderen nedenfor finner du kurs som er åpne for direkte påmelding. Alle som er interessert, kan melde seg på disse kursene. Vær oppmerksom på påmeldingsfristen, og vær klar over at noen kurs kan fort bli fulltegnet.

Dato Tittel Fag Kurssted Påmeldingsfrist
08.04.2015 Ett skritt foran 2 - tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Studievegen 5, 2815 Gjøvik
20.03.2015
08.04.2015 "Happy apping" - iPad kurs for foresatte Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
27.03.2015
09.04.2015 Tegnspråk for alle - nivå 2 Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
01.04.2015
09.04.2015 PAS - steget inn i fonologisk og artikulatorisk bevisshet Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
27.03.2015
14.04.2015 Kurs om Auditory Prosessing Disorder (APD) Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
25.03.2015
14.04.2015 Kurs for personale som arbeider med førskolebarn som er synshemmet. Syn
Brekktrøa 30, 7224 Melhus
13.03.2015
14.04.2015 Foreldrekurs for foreldre som har barn med språkvansker Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
27.03.2015
14.04.2015 IKT i tilpasset opplæring med hovedvekt på Sarepta Syn
Døvblindhet
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
20.03.2015
16.04.2015 Språkvansker og dysleksi; to ulike vansker, eller to sider av samme sak? Språk og tale
Dysleksi
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
07.04.2015
20.04.2015 Afasitreff Språk og tale
Afasi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
27.03.2015
21.04.2015 Invitasjon til basiskurs i ASK Sammensatte lærevansker
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
10.04.2015
21.04.2015 Stammebehandling for førskolebarn - en workshop Språk og tale
Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
07.04.2015
22.04.2015 Stammebehandling for skolebarn - en workshop Språk og tale
Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
08.04.2015
23.04.2015 Språkvansker - Hva er det og hva gjør vi? Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
17.04.2015
23.04.2015 Vi sprenger grenser - Skolepilotsamling Sammensatte lærevansker
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
27.03.2015
24.04.2015 Språklydsvansker - Hva er det og hva gjør vi? Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
17.04.2015
28.04.2015 Talemotoriske vansker Språk og tale
Sammensatte lærevansker
Ervervet hjerneskade
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
17.04.2015
28.04.2015 Kurs for pedagoger som skal undervise elever med hørselstap på første trinn Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
10.04.2015
28.04.2015 Stammebehandling for tenåringer og voksne - en workshop Språk og tale
Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
14.04.2015
29.04.2015 "Happy apping". Pedagogisk bruk av Ipad i barnehage og på småtrinnet i skolen. Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand
20.04.2015
04.05.2015 Reynell språktest - sertifiseringskurs Språk og tale
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
24.04.2015
04.05.2015 Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn. Grunnkurs. Syn
Brekktrøa 30, 7224 Melhus
17.04.2015
04.05.2015 Innføringskurs i tegnspråk Trinn 3 Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
20.04.2015
05.05.2015 Invitasjon til kurs, Bruk av nettbrett ved store og sammensatte lærevansker, Elektroniske talehjelpemidler. Sammensatte lærevansker
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
24.04.2015
06.05.2015 Hvordan skape den gode hverdagen i barnehage og skole for barn med multifunksjonshemming. Sammensatte lærevansker
Ervervet hjerneskade
Hørsel
Språk og tale
Syn
Døvblindhet
Multifunksjonshemming
Studievegen 5, 2815 Gjøvik
30.04.2015
07.05.2015 Grunnkurs for pedagoger Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
15.04.2015
19.05.2015 Kjenner du en person som mangler tale? Invitasjon til grunnkurs ASK Sammensatte lærevansker
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
08.05.2015
20.05.2015 Invitasjon til kurs i bruk av nettbrett ved store og sammensatte lærevansker. elektroniske talehjelpemidler. Sammensatte lærevansker
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
08.05.2015
26.05.2015 Kurs i norsk med teiknstøtte (NMT) for foreldre og fagpersonar Hørsel
Tegnspråk
Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
11.05.2015
27.05.2015 Dagskurs for fagpersoner som har ansvar for å gi opplæring til voksne med synsnedsettelse Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
06.05.2015
27.05.2015 Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring – PC-kurs Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Studievegen 5, 2815 Gjøvik
03.05.2015
28.05.2015 Kurs for personale og foresatte til grunnskoleelever med visuelle persepsjonsvansker Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
15.05.2015
01.06.2015 Grunnkurs for ansatte i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
08.05.2015
01.06.2015 Grunnkurs for pedagoger og annet personale til elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
08.05.2015
02.06.2015 IKT i tilpasset opplæring med hovedvekt på Sarepta Døvblindhet
Syn
Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo
15.05.2015
03.06.2015 Spesialpedagogisk hjelp og høyrslehemma barns deltaking i barnehage fellesskap. Hørsel
Tegnspråk
Lagårdsvegen 44, 4010 Stavanger
26.05.2015
03.06.2015 Kurs i norsk med teiknstøtte (NMT) for foreldre og fagpersonar Hørsel
Tegnspråk
Lagårdsvegen 44, 4010 Stavanger
27.05.2015
03.06.2015 Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging. Sammensatte lærevansker
Språk og tale
AD/HD
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
21.05.2015
04.06.2015 Spesialpedagogisk hjelp og høyrslehemma barns deltaking i barnehage fellesskap. Hørsel
Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
26.05.2015
04.06.2015 Kurs i administrering, skåring og tolking av CCC-2 Språk og tale
Follumsvei 33, 9510 Alta
27.04.2015
09.06.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) i barnehagen, påbygningskurs Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
11.05.2015
09.06.2015 Tegnspråk for personale i skolen - påbygningskurs Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
13.05.2015
10.06.2015 Kommunikative relasjoner modul 3 Døvblindhet
Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo
28.05.2015
11.06.2015 Nordic Aphasia Conference 2015 Språk og tale
Afasi
29.05.2015
24.09.2015 Når hjernen ikke hører - Diagnostisering av Auditive Prosesseringsvansker hos barn Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
01.01.0001
29.09.2015 Landsdelssamlinga Nord-Norge 2015 Døvblindhet
Ervervet hjerneskade
Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
28.08.2015
21.10.2015 Matematikkonferanse "Fra vanske til mestring V" Sammensatte lærevansker
Matematikkvansker
12.06.2015
22.10.2015 Klumper i suppa og knuter på tråden Ervervet hjerneskade
Sammensatte lærevansker
Multifunksjonshemming
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
08.10.2015
12.11.2015 BESØK I LÆRINGSLANDSKAPET Døvblindhet
Ervervet hjerneskade
Sammensatte lærevansker
Syn
Multifunksjonshemming
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
01.11.2015
25.11.2015 SPOT 2015 - Konferansen om spesialpedagogikk og teknologi Døvblindhet
Ervervet hjerneskade
Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
01.11.2015