Hovedinnhold

Kurskalender

Kurs gitt som tjenester

Kommuner/fylkeskommuner kan søke om tjenester, der tilbud kan omfatte kurs gitt som tjenester.

Her finner du kurs som Statped for øyeblikket gir som tjenester. 

 

Åpne kurs

Her finner du som er interessert, kurs som er åpne for direkte påmelding.

Dato Tittel Fag Kurssted Påmeldingsfrist
17.09.2014 Grunnkurs for pedagoger som underviser svaksynte elever, 5. – 10. trinn. Oslo, Akershus og Østfold Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
27.08.2014
17.09.2014 Norsk med tegnstøtte (NMT) i barnehagen, 1-3 Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
20.08.2014
18.09.2014 Kroppsøving for personale som underviser synshemmede elever, 1.-13. trinn Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
05.09.2014
18.09.2014 Grunnkurs for pedagoger som underviser svaksynte elever, 1.-10. trinn. Aust- og Vest-Agder Syn
Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand
05.09.2014
18.09.2014 Grunnkurs for pedagoger som underviser svaksynte elever, 1.-10. trinn. Vestfold, Buskerud, Telemark Syn
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
27.08.2014
18.09.2014 Etterutdanningstilbud flerspråklighet SEVU-PPT høst 2014 Stavanger 01.09.2014
19.09.2014 Etterutdanningstilbud flerkulturalitet SEVU-PPT høst 2014 Stavanger 01.09.2014
19.09.2014 Grunnkurs for førskolelærere / pedagoger og andre som arbeider med hørselshemmede elever Hørsel
Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand
10.09.2014
23.09.2014 Norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
17.09.2014
23.09.2014 Matematikk for personale som underviser elever som bruker leselist, 3.-10. trinn Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
12.09.2014
23.09.2014 Mestringskurs for voksne med tinnitus, 23.-25. sept 2014 Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
19.08.2014
24.09.2014 Synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
03.09.2014
24.09.2014 Etterutdanningstilbud flerkulturalitet SEVU-PPT høst 2014 Melhus/Heimdal 01.09.2014
24.09.2014 Visuell tilrettelegging og tegnspråk Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
17.09.2014
25.09.2014 Grunnkurs for pedagogar til høyrslehemma barn i barnehage og skule Hørsel
Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
12.09.2014
25.09.2014 Etterutdanningstilbud flerkulturalitet SEVU-PPT høst 2014 Tromsø 01.09.2014
25.09.2014 Etterutdanningstilbud flerspråklighet SEVU-PPT høst 2014 Melhus/Heimdal 01.09.2014
26.09.2014 Testverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker, SVANTE-N Språk og tale
Leppe-kjeve-ganespalte
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
12.09.2014
26.09.2014 Etterutdanningstilbud flerspråklighet SEVU-PPT høst 2014 Tromsø 01.09.2014
26.09.2014 Visuell musikk Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
30.06.2014
29.09.2014 Innføringskurs i tegnspråk, Trinn 2 Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
15.09.2014
30.09.2014 Landsdelssamlinga Nord-Norge 2014 Døvblindhet
Ervervet hjerneskade
Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
07.09.2014
30.09.2014 Grunnkurs for PPT og pedagoger som underviser hørselhemmede barn i barnehage, dag 1 Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
25.09.2014
01.10.2014 Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK) Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Nonverbale lærevansker
Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
15.09.2014
08.10.2014 Grunnkurs for pedagoger Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
15.09.2014
08.10.2014 Videreføringskurs i Numicon: Gjør matematikk mer virkelig, konkret og skapende gjennom tenksom Numicon bruk Sammensatte lærevansker
Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand
19.09.2014
09.10.2014 Visuell tilrettelegging og norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
02.10.2014
10.10.2014 Kommunikativ frihet – individualiserte mål og metoder i stammebehandlingen Språk og tale
Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
05.10.2014
14.10.2014 Innføringskurs i testen Logiske operasjoner og konservasjon (LOC) Sammensatte lærevansker
Matematikkvansker
Studievegen 5, 2815 Gjøvik
01.10.2014
15.10.2014 #PPTleder14 - Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PPT 15.09.2014
16.10.2014 ”Hvilken jobb passer for meg?” Sammensatte lærevansker
Autismespekterforstyrrelser
AD/HD
Tourettes syndrom
Dysleksi
Matematikkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
02.10.2014
16.10.2014 Åpen dag i Holmestrand Døvblindhet
Ervervet hjerneskade
Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
Dysleksi
Matematikkvansker
Spesifikke språkvansker
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
16.10.2014
17.10.2014 Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing (barneskolen) Språk og tale
Dysleksi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
10.10.2014
21.10.2014 Språkvansker og dysleksi; to ulike vansker, eller to sider av samme sak? Språk og tale
Dysleksi
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
13.10.2014
21.10.2014 Bergen: Kurs i norsk med teiknstøtte (NMT) for foreldre og fagpersonar Hørsel
Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
07.10.2014
21.10.2014 Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av intensive lesekurs, for lærere og PPT, ungdomstrinn, videregående skole og voksenopplæring Språk og tale
Dysleksi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
07.10.2014
22.10.2014 "Happy apping" - pedagogisk bruk av iPad i grunnskolen Språk og tale
Sammensatte lærevansker
Dysleksi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
10.10.2014
22.10.2014 Fagdag for PP-tjenesten - Endring i skolen og skolevegring Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
15.10.2014
22.10.2014 Kurs for personale til blinde barn 2-5 år Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
01.10.2014
23.10.2014 Ekstrakurs grunnet stor pågang: "Happy apping" - pedagogisk bruk av iPad i grunnskolen! Språk og tale
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
10.10.2014
23.10.2014 ADHD-relaterte vansker i førskolealder Sammensatte lærevansker
AD/HD
Studievegen 5, 2815 Gjøvik
10.10.2014
24.10.2014 Systemarbeid for å bedre elevers lesing Språk og tale
Dysleksi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
13.10.2014
27.10.2014 Afasitreff Språk og tale
Afasi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
06.10.2014
27.10.2014 Barn med hørselstap - et informasjonskurs for familie og venner for barn i førskolealder og tidlig skolealder Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
20.10.2014
28.10.2014 Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Ervervet hjerneskade
Døvblindhet
Språk og tale
Sammensatte lærevansker
Hørsel
Syn
Studievegen 5, 2815 Gjøvik
01.10.2014
28.10.2014 Foreldrekurs for foreldre som har barn med språkvansker Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
01.10.2014
30.10.2014 Åpen dag i Kristiansand Døvblindhet
Ervervet hjerneskade
Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
Matematikkvansker
Dysleksi
Spesifikke språkvansker
Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand
30.10.2014
04.11.2014 Kartlegging av barn med språkvansker. Gjennomgang av noen nyere språktester Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
27.10.2014
06.11.2014 Grunnkurs i bliss symbolspråk: Bliss som redskap til å bli forstått og selv å forstå Språk og tale
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
24.10.2014
10.11.2014 Innføringskurs i tegnspråk, Trinn 3 27.10.2014
11.11.2014 Grunnkurs for PPT og pedagoger som underviser hørselhemmede barn i barnehage, dag 2 Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
07.11.2014
12.11.2014 "Happy apping" - pedagogisk bruk av iPad i grunnskolen Språk og tale
Sammensatte lærevansker
Dysleksi
Studievegen 5, 2815 Gjøvik
29.10.2014
12.11.2014 Barn med språkvansker; tilrettelegging i barnehagen Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
03.11.2014
13.11.2014 "Happy apping" - pedagogisk bruk av iPad i barnehagen! Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Studievegen 5, 2815 Gjøvik
30.10.2014
13.11.2014 Afasidagene 2014 Språk og tale
Afasi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
23.10.2014
13.11.2014 Åpen dag i Gjøvik Døvblindhet
Ervervet hjerneskade
Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
Matematikkvansker
Spesifikke språkvansker
Studievegen 5, 2815 Gjøvik
13.11.2014
18.11.2014 PC som lære- og hjelpemiddel for elever med språk-, lese- og skrivevansker Språk og tale
Sammensatte lærevansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
08.11.2014
18.11.2014 Barn med språkvansker; tilrettelegging i skolen Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
10.11.2014
18.11.2014 Mestringskurs for fremmedspråklige voksne med nedsatt hørsel, 18. - 20. november 2014 Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
04.11.2014
19.11.2014 "Happy apping" - pedagogisk bruk av iPad i barnehagen! Språk og tale
Sammensatte lærevansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
09.11.2014
19.11.2014 Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging. Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Spesifikke språkvansker
AD/HD
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
09.11.2014
20.11.2014 Åpen dag i Oslo Døvblindhet
Ervervet hjerneskade
Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
Matematikkvansker
Spesifikke språkvansker
Dysleksi
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
20.11.2014
25.11.2014 Kurs for personale til svaksynte barn i barnehage Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
04.11.2014
25.11.2014 Innføringskurs i kartlegging av adaptiv atferd ved hjelp av Vineland Adaptive Behavior Scales- II Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Hørsel
Ervervet hjerneskade
Syn
Studievegen 5, 2815 Gjøvik
11.11.2014
27.11.2014 SPOT 2014 Språk og tale
Sammensatte lærevansker
Dysleksi
Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo
31.10.2014
27.11.2014 Begrepslæring (ekstrakurs grunnet stor pågang) Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
14.11.2014
07.01.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) for alle Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
06.01.2015
22.01.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) i barnehagen, påbygningskurs Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
02.01.2015
22.01.2015 Tegnspråk for personale i skolen - påbygningskurs Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
15.12.2014
27.01.2015 Etterutdanningstilbud flerspråklighet SEVU-PPT vår 2015 Kristiansand 01.09.2014
28.01.2015 Etterutdanningstilbud flerkulturalitet SEVU-PPT vår 2015 Kristiansand 01.09.2014
02.02.2015 Etterutdanningstilbud flerkulturalitet SEVU-PPT vår 2015 Bergen 01.09.2014
03.02.2015 Etterutdanningstilbud flerkulturalitet SEVU-PPT vår 2015 Heimdal 01.09.2014
03.02.2015 Etterutdanningstilbud flerspråklighet SEVU-PPT vår 2015 Bergen 01.09.2014
04.02.2015 Etterutdanningstilbud flerkulturalitet SEVU-PPT vår 2015 Bodø 01.09.2014
04.02.2015 Etterutdanningstilbud flerspråklighet SEVU-PPT vår 2015 Heimdal 01.09.2014
05.02.2015 Etterutdanningstilbud flerspråklighet SEVU-PPT vår 2015 Bodø 01.09.2014
02.03.2015 Tegnspråk for personale i skolen - trinn 1-3 Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
02.02.2015
04.03.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) i barnehagen, trinn 1-3 Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
10.02.2015
12.03.2015 ”Hvilken jobb passer for meg?” Sammensatte lærevansker
AD/HD
Autismespekterforstyrrelser
Dysleksi
Tourettes syndrom
Matematikkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
27.02.2015
12.03.2015 Tegnspråk for slekt og venner Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
12.02.2015
14.04.2015 IKT i tilpasset opplæring med hovedvekt på Sarepta Syn
Døvblindhet
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
13.03.2015
08.05.2015 Grunnkurs for pedagoger Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
15.04.2015
09.06.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) i barnehagen, påbygningskurs Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
11.05.2015
09.06.2015 Tegnspråk for personale i skolen - påbygningskurs Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
13.05.2015
11.06.2015 Nordic Aphasia Conference 2015
Conference website: www.nac2015.no
Språk og tale
Afasi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
29.05.2015