Hovedinnhold

Kurskalender

Kurs gitt som tjenester

Kommuner/fylkeskommuner kan søke om tjenester, der tilbud kan omfatte kurs gitt som tjenester.

Her finner du kurs som Statped for øyeblikket gir som tjenester. 

 

Åpne kurs

Her finner du som er interessert, kurs som er åpne for direkte påmelding.

Dato Tittel Fag Kurssted Påmeldingsfrist
24.11.2014 God start, Kurs for foreldre til barn mellom 0-3 år med nedsatt hørsel Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
10.11.2014
25.11.2014 Kurs for personale til svaksynte barn i barnehage Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
14.11.2014
25.11.2014 Introduksjonskurs til Karlstadmodellen. Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand
17.11.2014
25.11.2014 Innføringskurs i kartlegging av adaptiv atferd ved hjelp av Vineland Adaptive Behavior Scales- II Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Hørsel
Ervervet hjerneskade
Syn
Studievegen 5, 2815 Gjøvik
11.11.2014
25.11.2014 Kommunikative relasjoner Døvblindhet
Ervervet hjerneskade
Hørsel
Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Syn
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
09.11.2014
27.11.2014 Fagdag cochleaimplantat (CI) og lyttetrening. Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
13.11.2014
27.11.2014 SPOT 2014 Språk og tale
Sammensatte lærevansker
Hørsel
Ervervet hjerneskade
Døvblindhet
Syn
Dysleksi
Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo
31.10.2014
27.11.2014 Begrepslæring (ekstrakurs grunnet stor pågang) Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
14.11.2014
28.11.2014 PAS – steget inn i fonologisk og artikulatorisk bevissthet Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Leppe-kjeve-ganespalte
Dysleksi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
21.11.2014
04.12.2014 I arbeid med ADHD Sammensatte lærevansker
21.11.2014
16.12.2014 Innføring i PALPA Språk og tale
Afasi
Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
04.12.2014
05.01.2015 Innføringskurs i teiknspråk og teiknspråkleg kommunikasjon Hørsel
Tegnspråk
Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
15.12.2014
07.01.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) for alle Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
06.01.2015
13.01.2015 Tegnspråk for alle - grunnkurs Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
05.01.2015
14.01.2015 Begrepslæring Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
05.01.2015
19.01.2015 Innføringskurs i tegnspråk Trinn 1 Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
05.01.2015
20.01.2015 Kurs om nedsatt hørsel og tekniske hjelpemidler i skolen Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
13.01.2015
21.01.2015 Visuell tilrettelegging og tegnspråk Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
14.01.2015
21.01.2015 Grunnkurs i punktskrift Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
02.01.2015
22.01.2015 Kurs i småbarnstesten Bayley-III Sammensatte lærevansker
Ervervet hjerneskade
Språk og tale
Nonverbale lærevansker
Utviklingshemming
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
15.01.2015
22.01.2015 Tegnspråk for personale i skolen - påbygningskurs Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
15.12.2014
22.01.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) i barnehagen, påbygningskurs Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
02.01.2015
23.01.2015 Å bruke musikk – kurs for personale og nærpersoner til småbarn som er blinde eller sterkt svaksynte Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
26.12.2014
27.01.2015 Kurs i norsk med teiknstøtte (NMT) Hørsel
Tegnspråk
Lagårdsvegen 44, 4010 Stavanger
10.01.2015
27.01.2015 Etterutdanningstilbud flerspråklighet SEVU-PPT vår 2015 Kristiansand 01.09.2014
28.01.2015 Etterutdanningstilbud flerkulturalitet SEVU-PPT vår 2015 Kristiansand 01.09.2014
29.01.2015 Grunnkurs for pedagoger Hørsel
Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo
13.01.2015
30.01.2015 Oppfølgingsdag Pedagogkurs - personale i barnehage Hørsel
Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo
05.01.2015
30.01.2015 Oppfølgingsdag Pedagogkurs – personale i grunnskole og videregående skole Hørsel
Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo
05.01.2015
02.02.2015 Etterutdanningstilbud flerkulturalitet SEVU-PPT vår 2015 Bergen 01.09.2014
02.02.2015 Kurslederkurs: Ett skritt foran – trinn 3, tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling med professor Iréne Johansson Sammensatte lærevansker
Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo
19.01.2015
03.02.2015 Etterutdanningstilbud flerspråklighet SEVU-PPT vår 2015 Bergen 01.09.2014
03.02.2015 Etterutdanningstilbud flerkulturalitet SEVU-PPT vår 2015 Heimdal 01.09.2014
04.02.2015 Etterutdanningstilbud flerkulturalitet SEVU-PPT vår 2015 Bodø 01.09.2014
04.02.2015 Etterutdanningstilbud flerspråklighet SEVU-PPT vår 2015 Heimdal 01.09.2014
04.02.2015 Kurslederkurs: Ett skritt foran – trinn 4, tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling med professor Iréne Johansson Sammensatte lærevansker
Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo
19.01.2015
04.02.2015 Kurs for personale som jobber med barn med nedsatt syn og sammensatte vansker. Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
21.01.2015
05.02.2015 Etterutdanningstilbud flerspråklighet SEVU-PPT vår 2015 Bodø 01.09.2014
02.03.2015 Tegnspråk for personale i skolen - trinn 1-3 Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
09.02.2015
04.03.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) i barnehagen, trinn 1-3 Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
10.02.2015
09.03.2015 Innføringskurs i tegnspråk Trinn 2 Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
23.02.2015
12.03.2015 ”Hvilken jobb passer for meg?” Sammensatte lærevansker
AD/HD
Autismespekterforstyrrelser
Dysleksi
Tourettes syndrom
Matematikkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
27.02.2015
12.03.2015 Tegnspråk for slekt og venner Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
12.02.2015
19.03.2015 ADL og mobilitet for småbarn. For foresatte og personale til barn som er blinde, 1-5 år Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
19.02.2015
14.04.2015 IKT i tilpasset opplæring med hovedvekt på Sarepta Syn
Døvblindhet
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
13.03.2015
17.04.2015 Nettverkssamling Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
13.03.2015
04.05.2015 Innføringskurs i tegnspråk Trinn 3 Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
20.04.2015
07.05.2015 Kurs for personale og foresatte til grunnskoleelever med visuelle persepsjonsvansker Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
22.04.2015
08.05.2015 Grunnkurs for pedagoger Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
15.04.2015
27.05.2015 Kurs for fagpersoner som gir opplæring til voksne synshemmede Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
06.05.2015
01.06.2015 Grunnkurs for pedagoger og annet personale til elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
08.05.2015
09.06.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) i barnehagen, påbygningskurs Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
11.05.2015
09.06.2015 Tegnspråk for personale i skolen - påbygningskurs Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
13.05.2015
11.06.2015 Nordic Aphasia Conference 2015
Conference website: www.nac2015.no
Språk og tale
Afasi
29.05.2015