Hovedinnhold

Kurskalender

Kurs gitt som tjenester

Kommuner/fylkeskommuner kan søke om tjenester, der tilbud kan omfatte kurs gitt som tjenester.

Her finner du kurs som Statped for øyeblikket gir som tjenester. 

 

Åpne kurs

Her finner du som er interessert, kurs som er åpne for direkte påmelding.

Dato Tittel Fag Kurssted Påmeldingsfrist
05.01.2015 Innføringskurs i teiknspråk og teiknspråkleg kommunikasjon Hørsel
Tegnspråk
Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
15.12.2014
07.01.2015 Talemotoriske vansker Språk og tale
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
04.01.2015
07.01.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) for alle Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
06.01.2015
13.01.2015 Tegnspråk for alle - grunnkurs Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
05.01.2015
14.01.2015 Begrepslæring Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
05.01.2015
19.01.2015 Innføringskurs i tegnspråk Trinn 1 Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
05.01.2015
20.01.2015 Kurs om nedsatt hørsel og tekniske hjelpemidler i skolen Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
13.01.2015
21.01.2015 Visuell tilrettelegging og tegnspråk Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
14.01.2015
21.01.2015 Grunnkurs i punktskrift Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
02.01.2015
22.01.2015 Kurs i småbarnstesten Bayley-III Sammensatte lærevansker
Ervervet hjerneskade
Språk og tale
Nonverbale lærevansker
Utviklingshemming
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
15.01.2015
22.01.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) i barnehagen, påbygningskurs Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
02.01.2015
22.01.2015 Tegnspråk for personale i skolen - påbygningskurs Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
15.12.2014
23.01.2015 Å bruke musikk – kurs for personale og nærpersoner til småbarn som er blinde eller sterkt svaksynte Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
15.01.2015
26.01.2015 God start, Kurs for foreldretil barn mellom 0-3 år med nedsatt hørsel Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
12.01.2015
27.01.2015 Fagdager om ASK-løsninger Språk og tale
Follumsvei 33, 9510 Alta
23.01.2015
27.01.2015 Kurs i norsk med teiknstøtte (NMT) Hørsel
Tegnspråk
Lagårdsvegen 44, 4010 Stavanger
10.01.2015
27.01.2015 Etterutdanningstilbud flerspråklighet SEVU-PPT vår 2015 Kristiansand 01.09.2014
28.01.2015 Etterutdanningstilbud flerkulturalitet SEVU-PPT vår 2015 Kristiansand 01.09.2014
28.01.2015 Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av intensive lesekurs, for lærere og PPT, ungdomstrinn, videregående skole og voksenopplæring Språk og tale
Dysleksi
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
16.01.2015
29.01.2015 Grunnkurs for pedagoger Hørsel
Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo
13.01.2015
30.01.2015 Oppfølgingsdag Pedagogkurs - personale i barnehage Hørsel
Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo
05.01.2015
30.01.2015 Oppfølgingsdag Pedagogkurs – personale i grunnskole og videregående skole Hørsel
Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo
05.01.2015
02.02.2015 Etterutdanningstilbud flerkulturalitet SEVU-PPT vår 2015 Bergen 01.09.2014
02.02.2015 Kurslederkurs: Ett skritt foran – trinn 3, tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling med professor Iréne Johansson Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo
19.01.2015
03.02.2015 Etterutdanningstilbud flerkulturalitet SEVU-PPT vår 2015 Heimdal 01.09.2014
03.02.2015 Etterutdanningstilbud flerspråklighet SEVU-PPT vår 2015 Bergen 01.09.2014
04.02.2015 Etterutdanningstilbud flerkulturalitet SEVU-PPT vår 2015 Bodø 01.09.2014
04.02.2015 Kurslederkurs: Ett skritt foran – trinn 4, tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling med professor Iréne Johansson Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo
19.01.2015
04.02.2015 Etterutdanningstilbud flerspråklighet SEVU-PPT vår 2015 Heimdal 01.09.2014
04.02.2015 Kurs for personale som jobber med barn med nedsatt syn og sammensatte vansker. Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
21.01.2015
05.02.2015 Etterutdanningstilbud flerspråklighet SEVU-PPT vår 2015 Bodø 01.09.2014
10.02.2015 Grunnkurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
19.01.2015
10.02.2015 Foreldrekurs for foreldre som har barn med språkvansker Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
02.02.2015
12.02.2015 Engelsk undervisning for høyrslehemma elevar i grunnskule Hørsel
Lagårdsvegen 44, 4010 Stavanger
02.02.2015
17.02.2015 Engelsk undervisning for høyrslehemma elevar i barneskule Hørsel
Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
07.02.2015
18.02.2015 Engelsk undervisning for høyrslehemma elevar i ungdomsskule Hørsel
Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
09.02.2015
24.02.2015 Stammebehandling for førskolebarn - en workshop Språk og tale
Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
10.02.2015
25.02.2015 Stammebehandling for skolebarn - en workshop Språk og tale
Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
11.02.2015
02.03.2015 Tegnspråk for personale i skolen - trinn 1-3 Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
09.02.2015
04.03.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) i barnehagen, trinn 1-3 Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
10.02.2015
09.03.2015 Innføringskurs i tegnspråk Trinn 2 Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
23.02.2015
10.03.2015 Eleven med seneffekter etter hjernesvulstbehandling, - psykologiske og pedagogiske konsekvenser Ervervet hjerneskade
Studievegen 5, 2815 Gjøvik
01.01.0001
12.03.2015 ”Hvilken jobb passer for meg?” Sammensatte lærevansker
AD/HD
Autismespekterforstyrrelser
Dysleksi
Tourettes syndrom
Matematikkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
27.02.2015
12.03.2015 Tegnspråk for slekt og venner Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
12.02.2015
17.03.2015 "Happy apping" - pedagogisk bruk av iPad i barnehagen! Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
03.03.2015
17.03.2015 Tilbud om kurs for elever med hørselstap på 6. og 7. trinn Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
01.03.2015
18.03.2015 "Happy apping" - pedagogisk bruk av iPad i grunnskolen! Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Dysleksi
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
04.03.2015
19.03.2015 "Happy apping" - pedagogisk bruk av iPad i grunnskolen! (Ekstrakurs) Sammensatte lærevansker
Språk og tale
Dysleksi
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
05.03.2015
19.03.2015 ADL og mobilitet for småbarn. For foresatte og personale til barn som er blinde, 1-5 år Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
19.02.2015
24.03.2015 Stammebehandling for tenåringer og voksne - en workshop Språk og tale
Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
10.03.2015
25.03.2015 SVANTE-N – Testverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker Språk og tale
Follumsvei 33, 9510 Alta
27.02.2015
14.04.2015 Foreldrekurs for foreldre som har barn med språkvansker Språk og tale
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
27.03.2015
14.04.2015 IKT i tilpasset opplæring med hovedvekt på Sarepta Syn
Døvblindhet
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
13.03.2015
16.04.2015 Språkvansker og dysleksi; to ulike vansker, eller to sider av samme sak? Språk og tale
Dysleksi
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
07.04.2015
17.04.2015 Nettverkssamling Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
13.03.2015
21.04.2015 Stammebehandling for førskolebarn - en workshop Språk og tale
Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
07.04.2015
22.04.2015 Stammebehandling for skolebarn - en workshop Språk og tale
Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
08.04.2015
28.04.2015 Stammebehandling for tenåringer og voksne - en workshop Språk og tale
Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
14.04.2015
04.05.2015 Innføringskurs i tegnspråk Trinn 3 Hørsel
Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
20.04.2015
08.05.2015 Grunnkurs for pedagoger Hørsel
Skolegaten 1, 3080 Holmestrand
15.04.2015
27.05.2015 Kurs for fagpersoner som gir opplæring til voksne synshemmede Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
06.05.2015
28.05.2015 Kurs for personale og foresatte til grunnskoleelever med visuelle persepsjonsvansker Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
15.05.2015
01.06.2015 Grunnkurs for pedagoger og annet personale til elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn Syn
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
08.05.2015
03.06.2015 Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging. Sammensatte lærevansker
Språk og tale
AD/HD
Spesifikke språkvansker
Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
21.05.2015
09.06.2015 Tegnspråk for personale i skolen - påbygningskurs Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
13.05.2015
09.06.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) i barnehagen, påbygningskurs Hørsel
Skådalsveien 33, 0781 Oslo
11.05.2015
11.06.2015 Nordic Aphasia Conference 2015
Conference website: www.nac2015.no
Språk og tale
Afasi
29.05.2015