Hørsel

Hørsel regnes som en av våre viktigste sanser, og hørselen spiller en avgjørende rolle i utviklingen av talespråk. Nedsatt hørsel påvirker i varierende grad mulighetene til å oppfatte og tilegne seg talespråk og gir ofte en hørselshemming i møte med omgivelsene.

Nedsatt hørsel kan være medfødt, eller kan oppstå senere i livet. I Norge får alle nyfødte tilbud om hørselsscreening. Dette gjør det mulig å avdekke medfødte hørseltap tidlig. Dermed kan tiltak for å sikre barnet gode utviklingsmuligheter settes inn raskt. For hørselstap som oppstår senere i livet, er det også viktig at tiltak settes inn så rakst som mulig etter at hørselsnedsettelsen er kontatert.

Hørselshemming omfatter alle arter og grader av nedsatt hørsel. Det er stor variasjon når det gjelder konsekvenser av hørselshemmingen, valg av språk og språkkode og hvilke tiltak som kan være aktuelle. Konsekvensene av en hørselshemming er ofte lite synlige og svært situasjonsavhengige, men nedsatt hørsel har alltid visse konsekvenser. Vanligst er utfordringer knyttet til kommunikasjon, språkutvikling, sosialt samspill, informasjonsinnhenting og læring.

Det er mange muligheter for å tilrettelegge omgivelsene slik at konsekvensene av hørselshemmingen blir minst mulig. Ofte er det enkle tiltak som skal til, andre ganger kreves det en mer omfattende innsats. For mange er tilrettelegging for maksimal utnyttelse av hørsel viktig. I tillegg kan en kompensere ved å legge tilrette for økt bruk av synssansen. For andre vil tegnspråk og tospråklig opplæring være et naturlig valg. Statpeds tjenester avspeiler denne bredden.

Siste fra Hørsel

Hjelp til kommunikasjon for døve innvandrere

50 000 asylsøkere er ventet til Norge i 2016. Noen av disse vil være døve og befinner seg i en utfordrende kommunikasjonssituasjon. De har derfor andre forutsetninger til å forstå det norske samfunnet. Statpeds to tegnspråklige ressurser for døve innvandrere kan være til god hjelp.

Fjern støy i klasserommet

Tiltak for å skape et godt lyttemiljø

Kulturtreffet 2015

Les om årets kulturtreff for hørselshemmede elever

Kulturtreffet 2016

Les om årets kulturtreff for hørselshemmede elever

Cochleaimplantat og barns samhandling

Hvordan deltar små barn med cochleaimplantat i interaksjoner med andre barn i barnehagen og hvordan skaper cochleaimplantat mulighetsbetingelser for deltakelse? Dette spørsmålet belyses i en nylig publisert dr.gradsartikkel ved UiS.

Temaredaktør: Redaksjon
Publisert 01.01.2013
Sist oppdatert: 23.01.2014

Del med andre:

Skriv ut