Hvordan oppdage synsvansker

I Norge gjøres det et målrettet arbeid for å forebygge synsvansker hos barn. Men synsvansker blir ikke alltid avdekket ved rutinemessige undersøkelser.

En liten, smilende gutt.

De fleste former for nedsatt syn blant barn i Norge er medfødt. Tilstander som forhindrer at synet stimuleres i de første levemånedene, kan føre til varig synsnedsettelse.

Nasjonale retningslinjer 

I Norge har vi nasjonale retningslinjer for å undersøke syn hos barn. Alle barn skal undersøkes for rød refleks ved fødselen og seks uker etter fødselen. Undersøkelse av rød refleks kan avdekke brytningsfeil og om barnet har medfødt grå stær (katarakt).

Helsemyndighetene anbefaler også å teste detaljsyn (visus) på alle barn på helsestasjonen ved fireårs alder. Hensikten med undersøkelsen er å oppdage nedsatt syn på ett øye der det ikke kan påvises sykdom i øyet (amblyopi).

Når det er mistanke om øyesykdom, skal lege ved helsestasjonen eller fastlege henvise til øyelege eller øyepoliklinikk for videre undersøkelse. Hvis barnet skjeler eller har synsnedsettelse på ett øye (amblyopi), kan barnet henvises til optiker som samarbeider med øyelege. 

Optikere kan blant annet vurdere behov for briller eller kontaktlinser.

Optikere og optometrister har henvisningsplikt til øyelege når det er behov for videre øyemedisinsk undersøkelse.

Ved komplekse synsvansker, eller når årsakene til synsvanskene er diffuse, kan Statped tilby tverrfaglig utredning av synsfunksjon.

Les Nasjonal faglig retningslinje for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn (Helsedirektoratet.no).

Helsestasjonene oppdager ikke alt

Synsundersøkelsen ved fireårs alder avdekker ikke alltid at barnet har en synsnedsettelse. Testing av skarpsynet kan være vanskelig fordi den forutsetter at barnet forstår instruksjonen som blir gitt og klarer å samarbeide. Noen øyesykdommer oppstår dessuten senere i livet eller utvikler seg gradvis slik at de er vanskelige å oppdage på fireårsårskontrollen.

Noen bør alltid til synsundersøkelse

Barn med hjernerelaterte vansker bør alltid til synsundersøkelse fordi de kan ha problemer med å tolke og forstå synsinntrykk. For barn med nedsatt hørsel er synet viktig for å mestre munnavlesning og bruke tegnspråk. For disse barna vil selv små synsavvik kunne påvirke kommunikasjon og samspill.

Synsundersøkelse anbefales for barn som har:

 • utviklingshemning
 • skader etter prematur fødsel
 • forsinket utvikling
 • ervervet hjerneskade
 • cerebral parese
 • syndromer
 • hørselsvansker

Sjekkliste for å oppdage synsvansker

Følgende kjennetegn kan indikere behov for en grundigere synsundersøkelse:

0–3 måneder

 • Nystagmus (urolige øyne)
 • Flakkende blikk / manglende blikkontakt
 • Sterk skjeling
 • Reagerer med ubehag på sterkt lys

4–6 måneder (utover punktene over)

 • Manglende følgebevegelser og blikkontakt
 • Lite synsoppmerksomhet og manglende bruk av øynene
 • Løfter ikke hodet i mageleie
 • Vedvarende skjeling
 • Liten interesse for omgivelsene
 • Griper ikke etter gjenstander
 • Blir passiv og stille når noen kommer, lytter

7–12 måneder (utover punktene over)

 • Vansker med å kjenne igjen personer
 • Passiv og lite utforskende
 • Griper ofte feil
 • Krabber ikke eller har forsinket motorisk utvikling
 • Passiv i sterkt lys og sol, eller i skumring og mørke

1–2 år (utover punktene over)

 • Bruker stadig munnen og hendene for å undersøke
 • Liten interesse for å utforske og leke med gjenstander
 • Manglende objektkonstans
 • Liten interesse for bilder og enkle billedbøker
 • Skjev hodestilling
 • Liten interesse for å gå alene

3–4 år (utover punktene over)

 • Mye vondt i hodet, mye sliten
 • Ukonsentrert, liten utholdenhet i synskrevende oppgaver
 • Lite interessert i aktiviteter som stiller krav til synet
 • Usikker og utrygg i skumring og mørke
 • Skiller ikke farger eller former
 • Usikker når det løper, hopper, klatrer
 • Velger bort aktiviteter som å tegne, perle, pusle
 • Vansker med lek og sosialt samspill med andre barn
 • Sitter unormalt nært TV
 • Kniper igjen ett øye
 • Myser

5–6 år (utover punktene over)

 • Sitter unormalt nært inntil
 • Skjev hodestilling
 • Vansker med å tegne og kopiere bilder og gjenstander
 • Vansker med å klippe
 • Dårlig balanse på ett bein
 • Vansker med å hinke
 • Vansker med å ta imot ball og å kaste retningsbestemt
 • Beveger seg usikkert i ukjente omgivelser
 • Snubler, velter, går på ting
 • Velger bort aktiviteter som stiller krav til motoriske ferdigheter
 • Vansker med visuell imitasjon
 • Mye gjetting eller liten interesse for det som foregår på avstand
 • Passiv eller deltar lite i lek og sosialt samspill med andre barn

Skolealder (utover punktene over)

 • Vansker i kroppsøving med å oppfatte hvordan øvelsen blir demonstrert, vansker med å ta i mot ballen og se hvem som er på lag
 • Ser ikke det som står på tavla
 • Vansker med å se tekst i bøker
 • Sliter med å se eller forstå egen håndskrift
 • Problemer med å orientere seg og finne fram

Publisert 03.07.2012
Sist oppdatert: 08.10.2015

Del med andre:

Skriv ut