Digital undervisning for elever med særlige behov

Spesialpedagogiske tips og digitale ressurser til hjemmeundervisningen.

Spesialundervisning hjemme

Råd til foreldre, lærere og PP-tjenesten om hvordan man kan tilrettelegge for spesialundervisning hjemme. 

De 7 H-ene gir forutsigbarhet og struktur

De 7 H-ene kan brukes til å gi elevene forutsigbarhet og struktur i skolehverdagen hjemme. 

Temaside om Book Creator

På denne temasiden kan du lese om hvordan du kan tilrettelegge for ulike behov når du bruker Book Creator. Les og se mange konkrete eksempler og tips på pedagogisk bruk av funksjonene i appen.

Omvendt undervisning

Metodikk og digitale ressurser til støtte for hjemmeundervisning av elever med særlige behov. 

Struktur og forutsigbarhet

Digitale verktøy til støtte for elever som behøver struktur og forutsigbarhet, også når de får hjemmeundervisning.

Tilrettelegging med digitale verktøy

Ulike måter å bruke film på

Webinar om ulike måter å bruke film på for å tilrettelegge for struktur og forutsigbarhet, for pedagoger i barnehage og skole.

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Sosiale historier, oppskrifter og tegneseriesamtaler kan brukes som støtte for å mestre sosialt samspill. Les mer på temasiden og få tips, ideer og eksempler i digitale verktøy.

Dagsplan og tidsstøtte

Webinar om dagsplan og tidsstøtte for å tilrettelegge for struktur og forutsigbarhet, for pedagoger og foreldre med barn i barnehage og skole.

Lese- og skrivestøtte

Digital lese- og skrivestøtte

Her finner du informasjon, tips til pedagogisk bruk av teknologi og en oversikt over apper og programmer du kan bruke i arbeid med lesing og skriving

For lærere: webinar om tilrettelegging

Office 365

Webinar (22 minutter) om å tilrettelegge for elever som bruker PC og Office 365. 

iPad

Webinar (42 minutter) om å tilrettelegge for elever som bruker iPad. 

Chromebook

Webinar (26 minutter) om å tilrettelegge for elever som bruker Chromebook. 

Skolelydbøker

Skolelydbøker til elever som av ulike årsaker strever med å lese. 

Lærevansker: Digitale tips

Digital historiefortelling

Har du elever som trenger lese- og skrivestøtte? Se webinar med eksempler på digitale historier i Book Creator, Inspiration og iMovie på iPad. 

Se forelesning

Digital læring for elever med flere vansker

Eksempel på bruk av teknolgi som gir god læring for elever som har flere vansker. Passer for alle skole-elever. 

Se eksempel

Spill i skolen

Med en pedagogisk innramming kan underholdningsspill fungere som en inkluderende læringsaktivitet. Elever, med ulike forutsetninger, får bidratt med sine styrker inn i et felles arbeid med medelever.

Se tips om spill

Nedsatt hørsel

Undervisningsforslag for tegnspråklige elver

Undervisningsopplegg, avlesningstekster og andre tips for elever, foreldre og søsken.

Tegnchat for barn og unge fra 6-16 år

Snakker du tegnspråk og trenger hjelp til leksene? Bruk tegnchat, som er en videochat for barn og unge i alderen 6-16 år. Du kan også møte andre barn og unge og snakke med en lærer/voksen om det du vil. 


Regelverk og informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon om korona på udir.no

Koronotiltak i skolen og barnehagen og veiledere om smittevern er noe av det du finner på Utdanningsdirektoratets nettsted (udir.no). Ta en titt for å finne nyttig informasjon.

Når barnet mangler talespråk

Hvordan kan en få alle i nettverket rundt et barn med kommunikasjonsutfordringer til å bli samkjørte i kommunikasjonen? Digital samhandling gjennom en enkel app ble løsningen for laget rundt Amalie (14) fra Sande i Vestfold.

– Som spesialpedagog ble jeg utfordret

Koronasituasjonen har vært krevende for foreldre, positiv for elever som strever sosialt, og utfordrende for elever som har komplekse vansker. 

Forberedt til fagfornyelsen

– Forståelsen av et profesjonelt læringsfellesskap har endret seg i arbeidet med nye læreplaner, sier Merete Skolla, rektor ved Haukåsen skole i Oslo.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!