Fagområder og læringsressurser

Statped har spisskompetanse på seks definerte fagområder. Vi gir også tilgang til et bredt sett med læringsressurser – verktøy, tilnærminger og teknologi til bruk i opplæringen.

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.