Fagområder og læringsressurser

Statped har spisskompetanse på seks definerte fagområder. Vi gir også tilgang til et bredt sett med læringsressurser – verktøy, tilnærminger og teknologi til bruk i opplæringen.

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått.