Ervervet hjerneskade

En ervervet hjerneskade er en skade som ikke er medfødt. Den påvirker ofte evnen til å lære.

En ervervet hjerneskade skyldes ulykke eller sykdom. Vi trenger kunnskap om ervervet hjerneskade for å tilrettelegge best mulig for mestring og utvikling.

Les om vanlige følger etter en ervervet hjerneskade

Finn læringsressurser for EHS

Hjerneskade etter ulykke

Hjerneskader etter ulykker kalles ofte traumatiske hjerneskader. Hodet blir da utsatt for en ytre påvirkning i form av slag eller støt. Traumatiske hjerneskader skyldes ofte

 • trafikkulykker
 • arbeidsulykker
 • ulykker i idrett og fritid
 • hjerneskade som følge av rus
 • skade etter stråling
 • skader etter livreddende behandling (operasjon)

Hjerneskade etter sykdom

Hjerneskade etter sykdom kalles ofte ikke-traumatiske skader. Skaden kommer av sykdom i eller utenfor hjernen. Ikke-traumatiske hjerneskader skyldes ofte

 • hjernesvulst
 • hjerneblødning
 • nedsatt oksygentilførsel (surstoffmangel) for eksempel ved hjertestans, kvelning, nærdrukning, blodpropp i hjernen eller ved store blødninger
 • infeksjon i hjernen (encephalitt, meningitt)
 • forgiftninger
 • enkelte sykdommer, som aids og MS (nevrodegenerative sykdommer)

Hjerneskade og alvorlighetsgrad

En ervervet hjerneskade kan være lett/mild, moderat eller alvorlig. Kriteriene for inndeling varierer, men er knyttet til bevissthetstap, motoriske, sensoriske og kommunikative evner. Helsevesenet bruker ulike registre for å vurdere alvorlighetsgrad. 

Om hjernen

Hjernen fungerer som et stort nettverk. Den kan deles i mange funksjonsområder som mottar og sender videre informasjon. Dette store nettverk koordinerer hvordan mennesker fungerer.

Hjernen deles overordnet inn i

 • hjernestammen
 • lillehjernen
 • storehjernen
 • hjernehemisfærer
 • hjernelapper
 • hjernebjelken

Les mer om hjernen

I veilederen Eleven med ervervet hjerneskade kan du lese mer om

 • hjernens oppbygging
 • hjerneskader
 • alvorlighetsgrad

Her finner du veilederen.