Hvem kan hjelpe når ved ervervet hjerneskade?

 • Rehabilitering fortsetter hjemme og på skolen
 • Statped, Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) og skolen kan hjelpe med tilrettelegging. 
 • PPT vurderer behov for sakkyndig vurdering der man tar stilling til hva som er best i opplæringssituasjonen. 
 • Skolen er ansvarlig for å lage enkeltvedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering og eventuelt opprette individuell opplæringsplan (IOP). 
 • ommunen har ansvar for opplæring i barne- og ungdomsskole.
 • Fylkeskommunen har ansvar for opplæring i videregående skole. 
 • Statped kan tilby utredning, veiledning og rådgivning for PPT, skole og foreldre. 
 • Det bør opprettes en ansvarsgruppe med alle instanser rundt barnet der det sørges for god rolleavklaring og ansvarsfordeling

Strakstilbud

 • Strakstiltaket er et lavterskeltilbud som ikke krever formell søknad
 • Sykehus, helsestasjoner, PPT, skole, barnehage og foreldre kan ta direkte kontakt med Statped
 • Strakstiltaket består av opptil 2 møter eller samtaler
 • Du kan ringe Statped 02196 og be om”Strakstilbud”
 • Dersom det er behov for ytterligere oppfølging, må PPT sende søknad til Statped