Kjennetegn på en ervervet hjerneskade

En ervervet hjerneskade kan ha synlige og usynlige kjennetegn. Vi øker muligheten for læring og utvikling ved å vite om og forstå disse kjennetegnene. 

Vi forandrer oss gjennom livet. Det gjør også kjennetegnene en person har på ervervet hjerneskade. Kjennetegnene kan forandre seg ved overganger, nye krav eller fordi hjernestrukturene reorganiseres. Endringer i hjernestruktur kan skje lang tid etter skaden. 

Les mer om ervervet hjerneskade og overganger.

Usynlige kjennetegn

En ervervet hjerneskade påvirker hjernen. Noen kjennetegn er usynlige. Enkelte av disse går igjen, uavhengig av type skade og plasseringen av den:

 • økt trøttbarhet, vi blir fortere sliten i hodet og i kroppen
 • vansker med å huske, lære, forstå eller resonnere (kognitive vansker)
 • redusert arbeidsminne og prosesseringshastighet
 • oppmerksomhetsvansker
 • vansker med eksekutive funksjoner, som å ha overblikk, planlegge, organisere, hemme impulser, ha emosjonell kontroll, ta initiativ, arbeidshukommelse, starte opp og avslutte aktiviteter
 • emosjonelle vansker

Synlige kjennetegn

Noen ganger gir en ervervet hjerneskade synlige kjennetegn. Disse er gjerne

 • motoriske utfordringer og vansker med bevegelse
 • kommunikasjonsutfordringer
 • et endret utseende
 • endret atferd
 • endret fornemmelse når vi tar på ting (sensoriske forstyrrelser)
 • endret berøringssans (taktile utfordringer)

Fare for å feiltolke

Det er lett å feiltolke eller misforstå kjennetegnene. For eksempel er det lett å oppfatte en konsentrasjonssvikt som slurv. Feiltolkning kan gå utover motivasjon, mestring, utvikling og opplæring. Vi kan feiltolke kjennetegnene både ved kjente og ukjente hjerneskader.

Noen typiske feiltolkninger er

 • utfordringer med å ta initiativ – oppfattes som latskap eller dovenhet
 • svikt i konsentrasjon - oppfattes som slurvethet
 • redusert evne til å planlegge og ha oversikt - oppfattes som likegyldighet
 • redusert evne til å regulere atferd - oppfattes som egoisme eller sinne
 • endring i følelsesliv - oppfattes som depresjon, tristhet, utagerende atferd