Om ervervet hjerneskade

En ervervet hjerneskade er en skade som ikke er medfødt. Den påvirker ofte evnen til å lære, samt sosial fungering.

En ervervet hjerneskade kan være traumatisk eller ikke-traumatisk, og skyldes ulykke eller sykdom i eller utenfor hjernen. For å legge best mulig til rette for utvikling og mestring, må vi ha kunnskap om skaden og konsekvensene av den.

Les om vanlige følger etter en ervervet hjerneskade

Finn læringsressurser for EHS

Traumatisk hjerneskade

Når hodet blir utsatt for slag eller støt, kalles det en traumatisk hjerneskade. En slik hjerneskade skyldes for eksempel

 • trafikkulykker
 • fallulykker i forbindelse med sport, fritid, lek, arbeid
 • vold

Ikke-traumatisk hjerneskade

En ikke-traumatisk hjerneskade er forårsaket av sykdom i eller utenfor hjernen. Eksempler på årsaker er

 • hjernesvulst
 • hjerneslag
 • infeksjoner, som for eksempel encephalitt eller meningitt
 • MS og andre nevrodegenerative sykdommer
 • nedsatt oksygentilførsel (surstoffmangel) ved hjertestans, nærdrukning, kvelning eller forgiftning

Ervervet hjerneskade og alvorlighetsgrad

En ervervet hjerneskade kan være lett/mild, moderat eller alvorlig. Kriteriene for inndeling varierer, men er knyttet til bevissthetstap, motoriske, sensoriske og kommunikative evner. Dette er en medisinsk gradering og sier lite om følgene.

Noen med milde hjerneskader kan oppleve store og langvarige konsekvenser, mens andre med moderate hjerneskader kan få minimale følger i ettertid.

Følgene avhenger av art og omfang på skaden, alder ved sykdom eller skade, rehabilitering, og funksjon og omgivelser før skade eller sykdom.

Om hjernen

Hjernen fungerer som et stort nettverk. Den kan deles inn i mange funksjonsområder som mottar og sender informasjon videre. Dette store komplekse nettverket styrer menneskers funksjon og atferd på alle områder. Overordnet deler vi hjernen inn i:

 • hjernestammen
 • cerebellum
 • storehjernen

Storehjernen kan deles i to hjernehemisfærer. I storehjernen ligger fire hjernelapper: occipitallappen, parietallappen, temporallappen og frontallappen. Hjernebjelken sørger for forbindelse mellom høyre og venstre hemisfære.

Les mer om hjernen og EHS