Film om kommunikasjonsvansker etter en ervervet hjerneskade

Filmen presenterer hva som påvirker kommunikasjon etter ervervet hjerneskade, i en nevropedagogisk forståelsesramme. Filmen er delt i tre, som kan ses i en helhet eller deles opp.

For mer informasjon se afasi- språkvanske etter ervervet hjerneskade og Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).