Vanlige følger etter en ervervet hjerneskade

En ervervet hjerneskade kan få mange følger. De kan være både psykiske og fysiske. Her finner du en oversikt over de vanligste følgene.

Hjerneskader kan ha synlige og usynlige kjennetegn

Barn som lever med hjerneskader etter ulykker

Barn med hodeskader sliter med å følge med på skolen og på vennenes kjappe prat. Hjelpeapparatet og skolen kan for lite om hvordan skader etter ulykker påvirker barna.

Her kan du lese forskningsresultatene

Kjennetegn på EHS

En ervervet hjerneskade kan ha synlige og usynlige kjennetegn. Vi øker muligheten for læring og utvikling når vi forstår disse kjennetegnene.

Les mer om kjennetegnene