Finn læringsressurser

Læremidler, verktøy, tilnærminger og teknologi for å tilrettelegge for utvikling og læring når barn, unge og voksne har særlige opplæringsbehov. Her kan du lese mer om teknologi i opplæringen.

Søk i læringsressurser

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Barn og ungdom som strever med sosialt samspill, trenger å øve på de situasjonene som tas for gitt at alle kan mestre. Sosiale historier og oppskrifter kombinert med ulike funksjoner i digitale verktøy, kan styrke sosial forståelse og fungering. I denne ressursen kan du lese mer, få tips og ideer gjennom konkrete eksempler.

Gå til ressursen

Lesing og skriving med teknologi

Bruk av teknologi gjør at de som har vansker med å lese eller skrive i tradisjonell forstand, likevel kan tilegne seg og formidle kunnskap. Her finner du ressurser om bruk av teknologi ved lesing og skriving.

SPOT 2017

SPOT er Statped sin konferanse om spesialpedagogikk og teknologi. SPOT 2017 ble arrangangert på Lillestrøm 21. og 22. november.

Omvendt undervisning

Omvendt undervisning er en metodikk hvor innføring av nytt fagstoff flyttes fra skoletid til utenfor skoletid. Dette gir mer tid til individuell tilrettelegging for læring og mulighet for inkludering.