- Hadde jeg visst noe om dette før

Rådgiving overfor lærere med elever som har fått påført traumatiske hodeskader. Artikkelen handler om fire barn i alderen 9 -11 år som har vært utsatt for en traumatisk hodeskade. Den tar opp hvordan en som rådgiver kan bidra til at lærere kan utvide sin handlingskompetanse i arbeidet med disse elevene.

Fakta og tilgjengelighet

Hvordan kan en som rådgiver bidra til at lærere utvider sin handlingskompetanse på elever med ervervet hjerneskade?

Kategori: Ervervet hjerneskade, Mellomtrinnet (5.-7.), Artikler, Statpeds ressurser

Format: PDF

Artikkelen "-Hadde jeg visst noe om dette før. Rådgiving overfor lærere med elever som har fått påført traumatiske hodeskader", er skrevet av Elinor Hasli ved fagavdeling ervervet hjerneskade i Statped sørøst, og ble først publisert  Spesialpedaogikk 6/2011. Gjengitt med tillatelse fra tidsskriftet.

Artikkelen er basert på et praksisnært, aksjonsorientert prosjekt mellom Statped sørøst og Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.