Forholdet hjem–skole når et barn har vært utsatt for en hodeskade

Skole og hjem har viktige oppgaver i å rehabilitere elever med ervervet hjerneskade. Samarbeid mellom profesjonelle på skolen og foreldre som ofte er i krise etter barnas skade, er avgjørende for et effektivt og skreddersydd opplegg. 

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Ervervet hjerneskade, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Artikler, Statpeds ressurser

Format: PDF

Utgiver: Statped

Artikkel av Elinor Hasli, publisert i tekstsamlingen Læring i samspill.