Nevropedagogikk som praksis for barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade

Spesialpedagogisk kunnskap og kompetanse til en kommune om nevropedagogikk og læring for barn og unge med ervervet hjerneskade, samt rutiner for samarbeid mellom skole- og helsevesen. Prosjektrapport fra et kompetansehevingsprosjekt i Hammerfest kommune høsten 2008 og våren 2009.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Ervervet hjerneskade, Bøker/hefter, Statpeds ressurser

Format: PDF

Utgiver: Statped

Målsettingen for kompetansehevingsprosjektet har vært kunnskapsspredning og kompetansebygging på fagområdet ervervet hjerneskade hos barn, unge og voksne, med vekt på tilrettelegging for læring i skolen.

Konkrete mål for prosjektet har vært:

  • Å bidra til kunnskaps- og kompetanseoppbygging på det spesialpedagogiske området når det gjelder barn og unge med ervervet hjerneskade med vekt på nevropedagogikk
  • Å bidra til å utvikle rutiner for samarbeid mellom helsevesen og skoleverk for å sikre kontinuitet i rehabiliteringskjeden etter skade/sykdom i hjernen – både innad på kommunalt nivå og mellom 1. og 2. linjetjenester – både tverrfaglig og tverretatlig.
  • Å bidra til kompetansedeling og kompetansebygging med utgangspunkt i individsaker/case