Tilbake til skolen etter en hodeskade

Hefte for PPT og lærere.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Ervervet hjerneskade, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Tidlig innsats

Størrelse: 15 sider.

Format: PDF

Vi må vurdere mange aspekter ved skoletilbudet når en elev har vært gjennom en alvorlig hendelse der hodet er blitt påført skader. Etter opphold i sykehus og/eller rehabiliteringsavdeling skal eleven tilbake til skolen.

Heftet er rettet mot opplæringsansvarlige i kommunen. Det presenterer faser i en rehabilteringsprosess og eksempler på hva som må med i refleksjonen rundt særskilt tilrettelegging. Sjekklistene kan fungere som veiledende i en tilbakeføringsprosess til skolen.

Heftet er utarbeidet av Elinor Hasli og Egil Larsen i Statped sørøst, tidligere Øverby kompetansesenter i 2007.

Tekstene inngitt i Statpeds "Skriftserie", som nr 48, utgitt i 2007 av tidligere Øverby kompetansesenter. I dag er det Statped sørøst, fagavdeling ervervet hjerneskade som forvalter disse tekstene. Denne digitale versjonen fra 2014 er kun oppdatert med logo og riktig kontaktinformasjon.