Døvblindfødtes sproglighed

Døvblindfødtes sproglighed - et dokumentationsprojekt.

 

Fakta og tilgjengelighet

Forside - Døvblindfødtes sproglighed

Kategori: Døvblindhet, Bøker/hefter

Pris: 127 kroner

Forfatterne introduserer teoretiske modeller fra kognitiv semiotikk til pedagogisk arbeid med døvblindfødte, også i analyser av videoopptak av kommunikasjon. Prosjektet har hatt som mål å fokusere den døvblindfødtes kommunikative potensiale slik at det kan legges til rette for en pedagogisk intervensjon, som kan være medvirkende til å realisere og stabilisere dette potensialet.

Boken er skrevet av Flemming Ask Larsen og Anne Varran Nafstad.
Utgitt i 2006.