Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk på nordsamisk

Dynámalaš kártengeahččaleapmi matematihkas 1.-5.ceahki ohppiide, Dynámalaš kártengeahččaleapmi matematihkas 5.-10.ceahki ja joatkkaskuvlla ohppiide.

Fakta og tilgjengelighet

Gutt regner på tavle.

Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Nordsamisk, Statpeds ressurser

Språk: Nordsamisk

Utvikler: Statped

Hefte og DVD: 300 kroner (1.-5.trinn) 350 kroner (5.-10.trinn)

Dynamisk kartlegging vil bidra til å avdekke hvordan eleven tenker når han eller hun arbeider med matematikk. Den viser hva eleven mestrer uten støtte, og et videre opplæringspotensiale med støtte fra en kompetent voksen. Materiellet vil gi læreren mye relevant informasjon til gjennomføring av tilpasset opplæring.

Disse prøvene finnes både for elever fra 1.- 5.trinn og elever fra 5. - 10. trinn.

Materiellet består av en håndbok og en DVD med notatark til kartleggingsleder, oppgaveark til elevene og videoklipp med eksempler fra dynamisk kartlegging.

Sametinget og Statped har bevilget midler til gjennomføing av prosjektet.