Tiltak

Tiltakene som vi beskriver, er beregnet for barn i barnehage som har konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker, høyt aktivitetsnivå og manglende impulskontroll. Barna som vi fokuserer på, har vanligvis også vansker knyttet til sosialt samspill, språk og kommunikasjon.