Informasjon om bestilling og utlån

Lydbøker kan bestilles gjennom hele skoleåret.  Boka er nedlastbar slik at du får tilgang til den med en gang.

Alle som ønsker å lånere skolelydbøker må være reigistret som låner. For å bli registert som låner  må en fagperson bekrefte behovet.  Her  finner du informasjon om hvem som kan låne bøker hos Statped skolelydbok og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Man trenger kun å være registret ett sted.

Lån av bøker

Hver bok blir utlånt spesielt til den enkelte elev. Det betyr at boka ikke kan gjenbrukes av andre elever, og at låner har ansvar for at lydboka ikke brukes av andre. Hvis behovet er midlertidig, gjelder låneretten i den aktuelle perioden. 

Du kan bare bestille bøkene på elektronisk. Skolen eller eleven må logge seg inn for å bestille.Vi kan desverre ikke ta bestillinger på telefon eller via e-post.

Statped samarbeider med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) om løsningen. NLB sine bøker er tilgjengelig i samme løsning.

Låneregler

Kostnader

Det er ingen kostnader knyttet til å låne skolebøkene som lydbøker, verken for skole, for elev eller for elevens foresatte.

Studielitteratur 

Studenter med lesevansker kan låne studielitteratur som lydbok fra NLB. Tilbudet er gratis og for studenter på universitet, høgskole og fagskole.