Informasjon om bestilling og utlån

Skolelydbøker leveres som nedlastbare filer eller som direkte strømming.

Lydbøker kan bestilles gjennom hele skoleåret.  Boka er nedlastbar slik at du får tilgang til den med en gang.

Bestilling

For å låne bøker må en fagperson bekrefte behovet.  Her  står det mer om hvem som kan låne bøker hos Statped skolelydbok og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Man trenger kun å være registret ett sted.

Bruk eksakt riktig tittel, ISBN-nummeret som står på baksiden av den trykte boka kan være til god hjelp.

Bøkene kan for eksempel lastes ned direkte til appen Lydhør.

Utlån

Hver bok blir utlånt spesielt til den enkelte elev. Det betyr at boka ikke kan gjenbrukes av andre elever, og at låner har ansvar for at lydboka ikke brukes av andre. Hvis behovet er midlertidig, gjelder låneretten i den aktuelle perioden. 

Du kan bare bestille bøkene på elektronisk. Skolen eller eleven må logge seg inn med bruker-ID og passord for å bestille. Vi kan desverre ikke ta bestillinger på telefon eller via e-post.

Statped samarbeider med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) om løsningen.

Lydbøkene lånes ut for inneværende skoleår. Når lånetiden er utløpt, skal bøkene slettes. I Lydhør-appen skjer dette automatisk  1.juli. Hvis du trenger boken lenger, må du låne den på nytt.

Sletting av lydbøker inngår i Statens felles avtale med bøkenes rettighetshavere, og både Statped og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) følger denne avtalen. 

Låneregler

Kostnader

Det er ingen kostnader knyttet til å låne skolebøkene som lydbøker, verken for skole, for elev eller for elevens foresatte.

Skoler og lærere kan også bestille skolelydbøker for eleven
For å hjelpe eleven med å finne riktig bok, og bli kjent med hvordan systemet virker og hvordan lydbøkene spilles av, kan du som lærer melde deg inn i utlånssystemet, selv om du ikke oppfyller kravene til lånerett. Bøkene du låner kan bare brukes til dette formålet. Skjema for registering av skolen finner du her.

Studielitteratur 

Studenter med lesevansker kan låne studielitteratur som lydbok fra NLB. Tilbudet er gratis og for studenter på universitet, høgskole og fagskole.