Kostnader

Fra høsten 2017 er det er ingen kostnader knyttet til å låne skolebøkene som lydbøker, verken for skole, for elev eller for elevens foresatte.

Kriteriene for lån av lydbøker.

Fram til skoleåret 2016/2017 var det kostnader knyttet til skolelydbøker. Ved spørsmål om faktura ta kontakt med skolelydbok@statped.no