Låneregler

  • Bøkene er kun til eget bruk. De må ikke kopieres eller distribueres videre.
  • Vi kan oppbevare opplysninger om hva du (eller ditt barn) har lånt. Du må gi oss beskjed hvis du vil reservere deg mot dette.
  • Du har plikt til å gi oss beskjed dersom du ikke lenger har behov for tilrettelagte bøker.
  • Lydbøkene lånes ut for inneværende skoleår. Når lånetiden er utløpt, skal bøkene slettes om de er lastet ned på pc. I Lydhør-appen skjer dette automatisk  1.juli. Hvis du trenger boken lenger, kan du låne den på nytt. Sletting av lydbøker inngår i Statens felles avtale med bøkenes rettighetshavere, og både Statped og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) følger denne avtalen
  • Skoler/lærere kan låne bøker for brukere som trenger hjelp til det.
For lån av bøker fra NLB
  • Lånetiden er 28 dager for bøker fra NLB. Når låneperioden er utløpt, skal bøkene kastes, eventuelt slettes om de er lastet ned til PC.
  • NLBs bøker er merket slik at de kan spores tilbake til deg som låner.
  • Ulovlig kopiering er straffbart og kan medføre at du mister retten til å låne fra NLB.

Gi oss beskjed om endringer i dine kontaktopplysninger, hvis du for eksempel flytter eller får ny e-postadresse.

Du trenger kun å være registret ett sted.

Kriterier for å låne