Låneregler

  • Bøkene er kun til eget bruk. De må ikke kopieres eller distribueres videre.
  • Vi kan oppbevare opplysninger om hva du (eller ditt barn) har lånt. Du må gi oss beskjed hvis du vil reservere deg mot dette.
  • Du har plikt til å gi oss beskjed dersom du ikke lenger har behov for tilrettelagte bøker.
  • Lydbøkene lånes ut for inneværende skoleår. Når lånetiden er utløpt, skal bøkene slettes om de er lastet ned på pc. I Lydhør-appen skjer dette automatisk  1.juli. Hvis du trenger boken lenger, kan du låne den på nytt. Sletting av lydbøker inngår i Statens felles avtale med bøkenes rettighetshavere, og både Statped og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) følger denne avtalen
  • Skoler/lærere kan låne bøker for brukere som trenger hjelp til det.
For lån av bøker fra NLB
  • Lånetiden er 28 dager for bøker produsert av NLB og 14 dager for en del av bøkene fra kommersielle forlag. Når låneperioden er utløpt, skal bøkene kastes, eventuelt slettes om de er lastet ned til PC.
  • NLBs bøker er merket slik at de kan spores tilbake til deg som låner.
  • Ulovlig kopiering er straffbart og kan medføre at du mister retten til å låne fra NLB.

Gi oss beskjed om endringer i dine kontaktopplysninger, hvis du for eksempel flytter eller får ny e-postadresse.

Du trenger kun å være registret ett sted.

Kriterier for å låne