Innmelding/registrering

For å låne bøker må en fagperson bekrefte behovet ditt. Les om hvem som kan låne bøker hos Statped skolelydbok og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). 

Innmelding/registrering av skoler og elever

Slik bruker du som lærer Statped skolelydbok

Innlogging/skoleregistrering

Fra skoleåret 2017/2018 må skoler og elever registreres i det nye systemet. Skolens tidligere passord er ikke lenger operativt.

Vi ønsker at skolene hjelper eleven med å finne riktig bok, og blir kjent med hvordan systemet virker og hvordan lydbøkene spilles av.

Elever registrert av skolen, kan også selv foreta lån dersom de ønsker det.

Egenregistrering

Lånere som ikke er tilknyttet en skole kan melde seg inn i NLB og da få tilgang til både skolebøker fra Statped og bøker fra NLB.  

NLB sin nettside velger du skjema for barn og unge.  Bruk det digitale skjemaet. Du blir da låner hos både NLB og Statped skolelydbok.

For å finne skolebøkene på nettsidene, velg Statped under bibliotek i søkeavgrensingene når du søker på nettsidene våre. Avgrensningen blir synlig etter du har gjort et søk. I Lydhør-appen må du søke etter boktittel. Vet du ikke hvilken bok du skal låne, anbefaler vi at du søker på nettsidene våre, som har bedre søk.