Skolelydbøker for synshemmede

Les DAISY fulltekstlydbøker med skjermleserne JAWS og SuperNova. 

Du kan enkelt veksle mellom kunstig og innlest tale.