Skolelydbøker med skjermleser og leselist

Les Statpeds DAISY fulltekstlydbøker på leselist med lydbokavspiller i skjermleserne JAWS (fra og med versjon 15) og SuperNova (fra og med versjon 14). 

Du kan enkelt veksle mellom kunstig og innlest tale.