Tilrettelagte lydbøker

Skolelydbøkene er produsert i DAISY-format, det er digitale bøker med både lyd og tekst. Bøkene fra Statped er tilrettelagt slik at de også kan brukes av synshemmede. Bøkene inneholder beskrivelser av visuelle elementer og overskriftene er bygget opp slik at det skal være enkelt å finne frem i boken, og gå direkte til den overskriften eller det sidetallet du ønsker. 

DAISY-bøker med overskrifter og sidetall 

De eldste bøkene, som det fortsatt er aller flest av i basen vår, er DAISY-bøker med innlest tale og overskrifter og sidetall fra den trykte boken. Teksten eller bildene fra den trykte boken vises altså ikke. All tekst fra den trykte boken er lest inn, under tilhørende overskrift eller sidetall. Du finner også beskrivelser av visuelle elementer som f.eks figurer og bilder. Informasjonen på sidene er i all hovedsak det samme som i den trykte boken. 

DAISY-fulltekst 

Bøker av nyere dato er nå i fulltekst. For fulltekstbøker gjelder de samme prinsippene som over, bortsett fra at teksten fra den trykte boken også er med. Dette gjelder brødtekst, bildetekster, ordforklaringer med mer. Teksten er synkronisert på setningsnivå, slik at en og en setning markeres mens den lese opp. De fleste avspillingsprogram for DAISY-bøker tilbyr muligheter for å forstørre teksten samt endre kontrast og bakgrunnsfarge. Hvis du spiller av boken på en DAISY-spiller vil det ikke spille noen rolle om det er fulltekst eller ikke.