Hvem kan låne?

Statped skolelydbok er for elever som av ulike grunner strever med å lese.

Som elev kan du bli låner hos Statped skolelydbok hvis du har
  • svekket syn 
  • dysleksi eller andre lesevansker
  • ADHD med konsentrasjonsvansker
  • fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å lese en bok, for eksempel CP, ME eller Parkinson
  • kognitive utfordringer og språkvansker på grunn av sykdom eller skade

Vi kan be om dokumentasjon

Statped og NLB vil kunne be om at du dokumenterer dine lesevansker dersom det er usikkerhet om vilkårene er oppfylt. Vi tar også tilfeldige stikkprøver.
Hvis vi ber om dokumentasjon, send oss attest fra en relevant fagperson, for eksempel:

  • lærer (i grunn- eller videregående skole)
  • PPT-ansatt eller logoped
  • lege, sykepleier, vernepleier eller ergoterapeut
  • optiker, øyelege, synspedagog eller synskontakt

Vilkårene over er laget med utgangspunkt i åndsverkloven § 17a. Loven åpner for at Statped kan lage lydbøker til personer med funksjonsnedsettelser uten å innhente samtykke fra rettighetshaveren.

Eleven kan selv bestille og administrere sine lån. Om ønskelig kan eleven også låne andre typer lydbøker (barne- og ungdomsbøker, faktabøker, aviser og tidsskrifter) fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

Låneregler

Lærere kan også bestille skolelydbøker 

Lærere kan også registre seg som lånere for å blir kjent med hvordan systemet virker og hvordan lydbøkene spilles av, selv om de ikke oppfyller kravene til lånerett. Det er bare skolebøker som kan lånes av lærere via Statped skolelydbok. Læreren må registres meldes inn via skolen som med elevene.

Lydbøkene er gratis

Det er ingen kostnader knyttet til å låne skolebøkene som lydbøker, verken for skole, for elev eller for elevens foresatte.

Hvorfor kan ikke alle elever låne skolelydbøker?

Lydbøker kan lånes ut til «funksjonshemmede». Det innebærer at lydbøker kan brukes av langt flere enn elever som får spesialundervisning (jamfør Åndsverklovens § 17a).

Utlån til «funksjonshemmede» gjør at Statped og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er pålagt å avgrense hvem som kan få låne lydbøker. Å bli låner krever uttalelse fra fagperson eller medlemskap i Norges blindeforbund som blind eller svaksynt. Statped krever at skolen bekrefter at eleven har behov.