Pedagogiske retningslinjer for produksjon av DAISY-bøker – grunnopplæring

Hefte med retningslinjer og veiledning for å produsere DAISY lydbøker. 

Fakta og tilgjengelighet

Forside av PDF med grafisk element fra Statped sammensatt av trekanter

Kategori: Syn, Språk/tale, Bøker/hefter, Tidlig innsats

Format: PDF/HTML

Retningslinjene gjelder både enkle lydbøker (NCC-bøker) og fulltekst lydbøker. I tillegg gjennomgås akutelle problemstillinger i arbeidet med å gjøre en trykt bok om til en lydbok. Det gis generelle råd for å løse utfordringer som oppstår i denne prosessen og det vises til konkrete eksempler.

Heftet er først og fremst beregnet på tilretteleggere og innlesere av lydbøker.

Hensikten er 

  • å sikre god kvalitet på lydbøkene
  • at lydbøkene skal framstå ensartet for brukeren