Ønske om innlesing av nye bøker

Du kan sende Statped ønsker om produksjon av nye lærebøker, men vi kan ikke garantere at boka du ber om, blir produsert.

Ønsker du å få innlest nye bøker, sender du en e-post til skolelydbok@statped.no.

Ønsker kan sendes gjennom hele skoleåret.

Før du sender inn ønske om nye lærebøker, anbefaler vi at du skaffer deg en oversikt over hvilke bøker vi har produsert og hvilke bøker vi planlegger å produsere.