Hvem kan låne?

Elever som har bevegelses-, lese- eller synsvansker, er målgruppe for lærebøker på lyd, men skolen må bestille. Fra Høsten 2017 kan også eleven selv bestille bøkene.

Mer informasjon kommer.

Utlån fordrer en sakkyndig vurdering som dokumenterer bevegelses-, lese- eller synsvansker for aktuelle elever.

Tjenesten fungerer på samme måte for alle med lånerett. Hvis behovet er midlertidig, gjelder låneretten i den aktuelle perioden.

Bestilling, levering og retur av skolelydbøker

Spørsmål og svar

Hvorfor kan ikke alle elever låne skolelydbøker?

Lydbøker kan lånes ut til «funksjonshemmede». Det innebærer at lydbøker kan brukes av langt flere enn elever som får spesialundervisning (jamfør Åndsverklovens § 17a). 

Utlån til «funksjonshemmede» gjør at Statped og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er pålagt å avgrense hvem som kan få låne lydbøker. Å bli låner krever uttalelse fra fagperson eller medlemskap i Norges blindeforbund som blind eller svaksynt. Statped krever at skolen bekrefter at eleven har behov.

 Statped ønsker at skoler

  • er innstilt på å bruke skolelydbøker i opplæringen, og at de hjelper  elever å finne skolelydbøker 
  • bruker skolelydbøker i pedagogisk sammenheng, der de er ansvarlige for å tilpasse opplæringen til evner og forutsetninger hos hver enkelt elev – også barn og unge med særlige opplæringsbehov