Individuelle ønsker for oppfølgingen

Kartleggingsskjema for å synliggjøre mål, motivasjon og forventninger til den logopediske oppfølgingen av stamming.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Språk/tale, Kartleggingsmateriell, Taleflytvansker, Stamming, Statpeds ressurser

Format: PDF

Utgiver: Statped

I kartleggingsfasen er det viktig å få frem informasjon om personens tanker omkring den logopediske oppfølgingen. Hva slags preferanser og forventninger har vedkommende for samarbeidet? Skjemaet består av en rekke påstander og spørsmål hvor personen oppgir i hvilken grad dette er viktig for dem eller ikke. Skjemaet gir også anledning til å gi utfyllende svar om oppfølgingsmål.