Diktering

Ved å diktere kan du produsere tekst uten å måtte skrive.. Du snakker til en datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefonen som skriver det du sier. 

Hva er tale-til-tekstprogram? 

Tale-til -tekstprogram gir muligheter til å ”snakke inn” det du vil skrive eller ”fortelle PC” hva du vil den skal gjøre. Programmet inneholder ulike språklige komponenter som gjør at det fungere godt og hensiktsmessig. Utviklingen av tale-til-tekstprogram har de senere årene blitt vesentlig bedre. De er blitt svært brukervennlige og effektive til det å skrive tekst. 
Taleteknologien inneholder «tale til tekst/diktering» og «tekst til tale» :
  • tale til tekst (diktering)- maskinen skriver det du sier i tekst.
  • tekst til tale (talesyntese) (lenke) - maskinen leser opp tekst.
  • talestyring (lenke) - du styrer den digitale enheten med muntlige kommandoer.

Hvem kan ha nytte av diktering?

Personer med lese- og skrivevansker vil kunne produsere tekst ved å diktere. Personer med nedsatt funksjon i forhold til å betjene et tastatur, vil også ha stort utbytte av å diktere. Det gjelder også de som sliter med muskelsmerter og betennelser i armene.
Undersøkelser (Nelson,A. 2004) viser at diktering øker produksjonen av tekst og at personer skriver åtte ganger hurtigere når de dikterer enn når de skriver på tastatur. Det ligger med andre ord et stort effektiviseringspotensial i både skole- og arbeidsliv, hvis flere dikterte i stedet for å skrive på tastatur. Utfordringene for elever med lese- og skrivevansker ligger først og fremst i at det muntlige språket må omdannes til skriftlig tekst. Dette må læres.
Referanse:  (Nelson.A. 2004) Dyslexsia and the Voice recognition software – Really the perfect match?