For alle platformer

Det finnes dikteringsverktøy til de fleste plattformer, og de fleste er bygd rundt språkbanken og programvare fra firmaet Nuance. Derfor har appene og programmene de samme mulighetene for gjenkjennelse, men innpakningen er forskjellig.

Swype

Til de fleste plattformene har du et tastaturprogram som heter Swype. Dette har dikteringsmuligheter, men tar ikke kommandoer som «punktum», «komma» ol. Her må du selv taste inn tegn. 

Gå til http www.swype.com