Skrivestøtte

Skrivestøtteprogram gir brukeren ulike type hjelp når de skriver. Det kan være stavekontroll, visuell og auditiv støtte, hjelp til å forstå ordets betydning og til oversetting.