Stamming; foreldreintervju skjema

Dette anamneseskjemaet er beregnet til bruk for logopeder som skal intervjue foreldre til barn som stammer.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Språk/tale, Voksne, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Taleflytvansker, Stamming, Statpeds ressurser

Størrelse: 11 sider.

Format: PDF

Skjemaet er hentet fra Practical Intervention for Early Childhood stammering, Palin PCI Approach, ved Elaine Kelman & Alison Nicholas, skjema er ovesatt til norsk, og har som hensikt å innhente informasjon om barnet før det iverksettes tiltak.