Bruk av leselist og PC med skjermleseren Jaws 13 i grunnskolen

Veilederen er et hjelpemiddel for lærere som underviser elever som bruker PC med leselist. 

Fakta og tilgjengelighet

Forsiden: Bruk av leselist og PC med skjermlederen Jaws 13 i grunnskolen

Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Veiledere, Statpeds ressurser

Størrelse: 3 MB, 140 sider

Format: PDF

Utgiver: Statped

Veilederen foreslår mulige læringsmål for bruk av PC på ulike trinn i grunnskolen.

Veilederen er et supplement til kurs og veiledning fra Statped. Læreren kan slå opp i veilederen for å finne ut hvordan vi utfører en konkret oppgave.

Beskrivelsene tar utgangspunkt i Jaws versjon 13 og Microsoft Office versjon 2010. Heftet er en revidert versjon av heftet "Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen."

Ansvarlig for veiledningsheftet er: Nelly Kvalvik, Statped sørøst, fagavdeling syn.