Bruk av leselist og PC med skjermleseren Supernova 13 i grunnskolen

Veilederen er et hjelpemiddel for lærere som underviser elever som bruker PC med leselist. 

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Veiledere, Bokmål, Statpeds ressurser

Størrelse: 3 MB, 140 sider

Format: PDF

Utgiver: Statped

Veilederen er et supplement til kurs og veiledning fra Statped. Læreren kan slå opp i heftet for å finne ut hvordan vi utfører en konkret oppgave.

Beskrivelsene tar utgangspunkt i Supernova versjon 13 og Microsoft Office versjon 2010. Heftet er en revidert veresjon av heftet "Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen". 

Ansvarlig for veiledningsheftet er Nelly Kvalvik, Statpd sørøst, fagavdeling syn.