Internet Explorer med Window-Eyes

JAWS, Supernova og Window-Eyes er dei tre mest brukte skjermlesarane i Noreg. Heftet tek for seg korleis vi kan bruke Window-Eyes med Internet Explorer.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Veiledere, Nynorsk, Statpeds ressurser

Språk: Nynorsk

Størrelse: 1259 kB

Format: PDF

Utgiver: Statped

Heftet er for lærarar i grunnskulen og vaksenopplæringa som skal undervisa personar som er blinde i korleis vii brukar skjermlesaren Window-Eyes med Internet Explorer.

Men det kan òg fint brukast av synshemma som har Window-Eyes og ønskjer å læra meir, eller av personar som har ein annan skjermlesar og som ønskjer å utforska eit alternativ.

I januar 2014 vart Window-Eyes gratis for alle brukarar av Microsoft Office 2010 og seinare versjonar.

ISBN trykt utgåve: 978-82-323-0106-6

ISBN elektronisk utgåve: 978-82-323-0107-2

2014 statped