Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler

Veilederen gjelder elever som er blinde eller sterkt svaksynte i grunnskolen og i videregående opplæring.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Veiledere, Bokmål

Språk: Norsk

Format: PDF

På udir.no finner du veilederen i html-versjon.

Blinde og sterkt svaksynte elever er avhengig av tekniske hjelpemidler for å tilegne seg lærestoff og arbeide med kompetansemål. Tekniske hjelpemidler blir dermed også et nødvendig redskap for å utvikle elevens grunnleggende ferdigheter.

Veilederen gjelder elever som er blinde eller sterkt svaksynte i grunnskolen og i videregående opplæring.

Konsekvenser av vansken

Sterkt nedsatt syn eller blindhet har store konsekvenser for mulighetene til læring og utvikling.

Synshemning gir begrensninger i å ta seg fram i omgivelsene og å gjøre erfaringer gjennom aktivitet, visuell imitasjon og samhandling. Nedsatt syn begrenser også tilgangen til informasjon og muligheten for kommunikasjon.

Kompenserende ferdigheter

Opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler gir eleven mulighet til å utvikle kompetanse som reduserer konsekvensene av synsnedsettelsen.

Sammen med universell utforming og tilrettelegging, kan kompenserende ferdigheter bidra til at synshemmede kan delta på lik linje med seende i faglige og sosiale aktiviteter.

Veilederen presenterer ferdigheter og teknikker for å delta i opplæringen på skolen og i aktiviteter i nærmiljøet:

  • Opplæring i punktskrift er avgjørende for at blinde og sterkt svaksynte skal kunne lese og uttrykke seg skriftlig.
  • Gjennom opplæring i mobilitet utvikler eleven ferdigheter i å orientere seg i omgivelsene og ta seg trygt og selvstendig fram.
  • Opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler er viktig for å kunne delta på likeverdige måter i faglige og sosiale aktiviteter.

Tilrettelegging

Skolen bør legge til rette for at eleven skal få en tilfredsstillende faglig og sosial utvikling gjennom å utvikle gode kompenserende ferdigheter.

Dette kan danne grunnlag for å oppnå kompetansemål i fag og leve et aktivt og selvstendig liv.