Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Utvikling og trender

Her finner du temaer om hva ny teknologi kan bidra med i spesialpedagogisk arbeid og hvilke teknologiske trender som vil prege skole og opplæring.

Gå til side om utvikling og trender

MR-teknologi og Hololens i undervisningen

Ved Kvinesdal ungdomsskole har noen elever fått mulighet til å utforske og lære ved bruk av HoloLens og MR-teknologi.

Les mer og se film