Kunnskap om teknologi og spesialpedagogikk

Her finner du forskningbaserte ressurser om bruk av digital teknologi som lærings- og inkluderingsverktøy.

Nytt blikk på læringsdesign for mobil teknologi

Videoforelesning med Kyle Higgins & Randall Boone, proffesorer, University of Nevada Las Vegas, USA, SPOT-konferansen 2016.

Digital læring i fremtidens samfunn

Videoforelesning med Yngve Lindvig, leder FoU-avdelingen i Conexus, SPOT- konferansen 2016.

Læring og læringsanalyse i en digital tidsalder - hva vet vi?

Videoforelesning om forskning og implementering av IKT i undervisningen. Rune Krumsvik, SPOT-konferansen 2015.

Hva det nye digitale nettsamfunnet bringer oss

Videoforelesning om hvordan teknologi påvirker samfunnet og hvilke muligheter som ligger i den teknologiske utviklingen. Arne Krokan, SPOT-konferansen 2015.