Ervervet hjerneskade og teknologi

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Tegnordbok - Hvorfor og hvordan?

Statped har ansvar for prosjektet Norsk tegnordbok, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Oppgaven er å registrere, dokumentere og publisere tegn som er i bruk av døve i Norge. Informasjonsfilmen viser hvordan vi jobber med å utvikle ordboken og arbeidet som ligger bak publisering av tegnene.

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Barn og ungdom som strever med sosialt samspill, trenger å øve på de situasjonene som tas for gitt at alle kan mestre. Sosiale historier og oppskrifter kombinert med ulike funksjoner i digitale verktøy, kan styrke sosial forståelse og fungering. I denne ressursen kan du lese mer, få tips og ideer gjennom konkrete eksempler.

Utvikling og trender

Fra kaos til kontroll med smartklokker

For elever som sliter med struktur og det å huske ting, kan en smartklokke være en smart idè. Se video fra erfaringene i Kongsberg kommune.

Erfaringer og trender fra Bett 2018

Utviklingen på teknologiområdet går raskt. Det kan oppleves utfordrende å fange opp hva som er nyttig for elever med spesielle behov. Hva kan vi bruke? Hva er nytt? Her følger noen erfaringer fra årets BETT-konferanse i London. 

Kunnskap om teknologi

Nytt blikk på læringsdesign for mobil teknologi

Videoforelesning med Kyle Higgins & Randall Boone, proffesorer, University of Nevada Las Vegas, USA, SPOT-konferansen 2016.

Videoforelesninger - kunnskap om teknologi

Forelesninger basert på forskning om bruk av digital teknologi som lærings-og inkluderingsverktøy.  Forelesningene ble holdt på SPOT-konferansen 2015.

Digital læring i fremtidens samfunn

Videoforelesning med Yngve Lindvig, leder FoU-avdelingen i Conexus, SPOT- konferansen 2016.