Sammensatte lærevansker og teknologi

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Barn og ungdom som strever med sosialt samspill, trenger å øve på de situasjonene som tas for gitt at alle kan mestre. Sosiale historier og oppskrifter kombinert med ulike funksjoner i digitale verktøy, kan styrke sosial forståelse og fungering. I denne ressursen kan du lese mer, få tips og ideer gjennom konkrete eksempler.

Utvikling og trender

Roboter i læring for elever med særlige behov

Videoforelesning om hvordan roboter brukes i arbeidet rettet mot barn og unge med særlige behov for å støtte og utvikle deres læringskompetanse på forskjellige måter. Rikke V. Risager, SPOT- konferansen 2015.

Erfaringer og trender fra Bett 2018

Utviklingen på teknologiområdet går raskt. Det kan oppleves utfordrende å fange opp hva som er nyttig for elever med spesielle behov. Hva kan vi bruke? Hva er nytt? Her følger noen erfaringer fra årets BETT-konferanse i London. 

Sansestimulering med teknologi

Sanseopplevelser med LED-teknologi, portable prosjektorer, rimelige paraplyer og gratis apper? Richard Hirstwood var på SPOT-konferansen 2016 og viste et mangfold av ideer.

 

Kunnskap om teknologi

Digital læring i fremtidens samfunn

Videoforelesning med Yngve Lindvig, leder FoU-avdelingen i Conexus, SPOT- konferansen 2016.

Hva det nye digitale nettsamfunnet bringer oss

Videoforelesning om hvordan teknologi påvirker samfunnet og hvilke muligheter som ligger i den teknologiske utviklingen. Arne Krokan, SPOT-konferansen 2015.