Språk og tale og teknologi

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Pokémon Go - en inngang til læring

Pokémon Go er en spill-app som det siste halvåret har fått mange ut på tur. For de fleste som spiller Pokémon Go, er dette en fritidsaktivitet. Men flere steder har lærere brukt spillet som et utgangspunkt for å legge til rette for læring. På Strømme skole i Kristiansand har 5.trinn jobbet med dette som et prosjekt i en uke.

Utvikling og trender

SPOT 2018

SPOT er Statped sin konferanse om spesialpedagogikk og teknologi. SPOT 2018 arrangeres 14. og 15. november på The Qube, ved Clarion Hotell & Congress Oslo Airport på Gardemoen. Påmelding åpner i juni.

Erfaringer og trender fra Bett 2018

Utviklingen på teknologiområdet går raskt. Det kan oppleves utfordrende å fange opp hva som er nyttig for elever med spesielle behov. Hva kan vi bruke? Hva er nytt? Her følger noen erfaringer fra årets BETT-konferanse i London. 

Kunnskap om teknologi

Digital læring i fremtidens samfunn

Videoforelesning med Yngve Lindvig, leder FoU-avdelingen i Conexus, SPOT- konferansen 2016.

"Snakke seg til det"- bruk av diktering i tekstproduksjon for elever med lese- og skrivevansker

”Snakke seg til det!” er et pilotprosjekt som ble gjennomført av Statped - avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling. Prosjektet startet våren 2015 og ble avsluttet våren 2016.

Videoforelesninger - kunnskap om teknologi

Forelesninger basert på forskning om bruk av digital teknologi som lærings-og inkluderingsverktøy.  Forelesningene ble holdt på SPOT-konferansen 2015 og 2016.