Hørsel og teknologi

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Tegnordbok - Hvorfor og hvordan?

Statped har ansvar for prosjektet Norsk tegnordbok, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Oppgaven er å registrere, dokumentere og publisere tegn som er i bruk av døve i Norge. Informasjonsfilmen viser hvordan vi jobber med å utvikle ordboken og arbeidet som ligger bak publisering av tegnene.

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Barn og ungdom som strever med sosialt samspill, trenger å øve på de situasjonene som tas for gitt at alle kan mestre. Sosiale historier og oppskrifter kombinert med ulike funksjoner i digitale verktøy, kan styrke sosial forståelse og fungering. I denne ressursen kan du lese mer, få tips og ideer gjennom konkrete eksempler.

Utvikling og trender

Erfaringer og trender fra Bett 2018

Utviklingen på teknologiområdet går raskt. Det kan oppleves utfordrende å fange opp hva som er nyttig for elever med spesielle behov. Hva kan vi bruke? Hva er nytt? Her følger noen erfaringer fra årets BETT-konferanse i London. 

SPOT 2018

SPOT er Statped sin konferanse om spesialpedagogikk og teknologi. SPOT 2018 arrangeres 14. og 15. november på The Qube, ved Clarion Hotell & Congress Oslo Airport på Gardemoen. Påmelding åpner i juni.

Kunnskap om teknologi

En web av muligheter

Hvordan utnytte digital teknologi for læring, og samtidig håndtere de utfordringene den medfører? Videoforelesning med June Breivik, utviklingssjef ved Handelshøyskolen BI, SPOT-konferansen 2016.

Hva det nye digitale nettsamfunnet bringer oss

Videoforelesning om hvordan teknologi påvirker samfunnet og hvilke muligheter som ligger i den teknologiske utviklingen. Arne Krokan, SPOT-konferansen 2015.