Hørsel og teknologi

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Tegnordbok - Hvorfor og hvordan?

Statped har ansvar for prosjektet Norsk tegnordbok, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Oppgaven er å registrere, dokumentere og publisere tegn som er i bruk av døve i Norge. Informasjonsfilmen viser hvordan vi jobber med å utvikle ordboken og arbeidet som ligger bak publisering av tegnene.

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Barn og ungdom som strever med sosialt samspill, trenger å øve på de situasjonene som tas for gitt at alle kan mestre. Sosiale historier og oppskrifter kombinert med ulike funksjoner i digitale verktøy, kan styrke sosial forståelse og fungering. I denne ressursen kan du lese mer, få tips og ideer gjennom konkrete eksempler.

Utvikling og trender

Erfaringer og trender fra Bett 2017

Hvilke teknologiske trender er på vei inn i skolen? Og hvilke muligheter gir denne teknologien for å tilrettelegge for særlige behov? Flere gode eksempler og trender utpekte seg på Bett 2017.

SPOT 2017

SPOT er Statped sin konferanse om spesialpedagogikk og teknologi. SPOT 2017 ble arrangangert på Lillestrøm 21. og 22. november.

Kunnskap om teknologi

En web av muligheter

Hvordan utnytte digital teknologi for læring, og samtidig håndtere de utfordringene den medfører? Videoforelesning med June Breivik, utviklingssjef ved Handelshøyskolen BI, SPOT-konferansen 2016.

Hva det nye digitale nettsamfunnet bringer oss

Videoforelesning om hvordan teknologi påvirker samfunnet og hvilke muligheter som ligger i den teknologiske utviklingen. Arne Krokan, SPOT-konferansen 2015.