Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet og teknologi

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Erfaringer og metodikk

ASK og teknologi

Digital teknologi åpner for mange muligheter for å tilrettelegge for ulike behov. Her kan du se erfaringsfilmer og få tips til apper som kan brukes for personer som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Mitt teknologiske hverdagsliv

Teknologi for alle – kraften og mulighetene, er utgangspunktet for Robin Christopherson. Robin er selv blind og viser eksempler på hvordan teknologi virker inkluderende i hans eget liv. Videoforelesning, SPOT 2014.

Erfaringsfilmer - teknologibruk

Filmene viser erfaringer gjort med teknologi som verktøy for kommunikasjon og læring. Barna i filmene har ulik alder, diagnose og forskjellige behov. Bruken av de digitale verktøyene kan også være relevante i arbeid med  barn og unge med kombinerte syns-og hørselstap.

Utvikling og trender

Erfaringer og trender fra Bett 2018

Utviklingen på teknologiområdet går raskt. Det kan oppleves utfordrende å fange opp hva som er nyttig for elever med spesielle behov. Hva kan vi bruke? Hva er nytt? Her følger noen erfaringer fra årets BETT-konferanse i London. 

Taktile skjermer, googleglass, 3D-printing- ny teknologi og spesialpedagogiske muligheter

Videoforelesning om eksisterende teknologi samt hvilke muligheter som kan ligge i fremtidig teknologiutvikling. Olle Eriksen og Terje Daleng, SPOT-konferansen 2015.

3D-printing for synshemmede

Les om erfaringer og forskning knyttet til pedagogisk bruk av 3D-printing.

Foto: Morten Bruun

Kunnskap om teknologi

Nytt blikk på læringsdesign for mobil teknologi

Videoforelesning med Kyle Higgins & Randall Boone, proffesorer, University of Nevada Las Vegas, USA, SPOT-konferansen 2016.

Videoforelesninger - kunnskap om teknologi

Forelesninger basert på forskning om bruk av digital teknologi som lærings-og inkluderingsverktøy. Forelesningene ble holdt på SPOT-konferansen 2015.

Digital læring i fremtidens samfunn

Videoforelesning med Yngve Lindvig, leder FoU-avdelingen i Conexus, SPOT- konferansen 2016.