Utvikling og trender

Her finner du temaer om hva ny teknologi kan bidra med i spesialpedagogisk arbeid og hvilke teknologiske trender som vil prege skole og opplæring.

Erfaringer og trender fra Bett 2018

Utviklingen på teknologiområdet går raskt. Det kan oppleves utfordrende å fange opp hva som er nyttig for elever med spesielle behov. Hva kan vi bruke? Hva er nytt? Her følger noen erfaringer fra årets BETT-konferanse i London. 

Fra kaos til kontroll med smartklokker

For elever som sliter med struktur og det å huske ting, kan en smartklokke være en smart idè. Se video fra erfaringene i Kongsberg kommune.

En web av muligheter

Hvordan utnytte digital teknologi for læring, og samtidig håndtere de utfordringene den medfører? Videoforelesning med June Breivik, utviklingssjef ved Handelshøyskolen BI, SPOT-konferansen 2016.

Taktile skjermer, googleglass, 3D-printing- ny teknologi og spesialpedagogiske muligheter

Videoforelesning om eksisterende teknologi samt hvilke muligheter som kan ligge i fremtidig teknologiutvikling. Olle Eriksen og Terje Daleng, SPOT-konferansen 2015.

Roboter i læring for elever med særlige behov

Videoforelesning om hvordan roboter brukes i arbeidet rettet mot barn og unge med særlige behov for å støtte og utvikle deres læringskompetanse på forskjellige måter. Rikke V. Risager, SPOT- konferansen 2015.