Tilgjengelighet i Chromebook

I denne artikkelen kan du lese om Chromebook og hvilke tilpasninger og tilgjengelighetsfunksjoner som er mulig for blinde og svaksynte og for de som trenger lese- og skrivestøtte. 

Generelt om Chrombook

Chromebook er en laptop som kjører Chrome operativsystem. Den har en svært liten harddisk, noe som begrenser muligheten for å laste ned programvare. De fleste applikasjoner arbeider som tillegg i Chrome. Dette gjør at du bør være tilkoblet internett og lagring foregår i skyen. Det er mulig å arbeide med Chromebook uten ha internett, men da vil flere av funksjonene ikke fungere.

Du må logge på maskinen med en konto fra Google. Som produksjon- og samhandlingsverktøy kan du bruke G Suite for Education, som blant annet består av tekstbehandler, regneark og presentasjonsverktøy. Du kan også bruke Office 365 på en Chromebook.

Mange kommuner og skoler velger Chrombook som verktøy for sine elever. For elever med behov for ekstra programvare og tilrettelegging kan dette by på utfordringer. Det finnes imidlertid løsninger som helt eller delvis kan erstatte de programmene de har hatt til PC, selv om ikke alle løsningene er like gode som de var i spesialiserte Windows-programmer. For enkelte elever vil Chrombook ikke dekke behovene de har for tilrettelegging. Da må skolen sørge for en tilfredsstillende løsning.

Hender på tastaturet til en Chromebook

Min Chromebook er ikke som din Chromebook

Det er flere produsenter som lager Chromebooks og de kan fungerer ulikt fra modell til modell. På noen kan du laste ned apper for Android, men dette er avhengig av type og versjon av operativsystemet.

Chromebook for svaksynte eller blinde elever

For at svaksynte elever skal kunne bruke Chromebook er det ofte behov for en stor ekstra skjerm. Det kan også være behov for å koble til en ekstra mus. Ved å bruke et eksternt tastatur vil muligheten til å benytte noen av de viktigste hurtigtastene kunne forsvinne og det må derfor prøves ut for hver enkelt bruker.
For å gjøre Chromebook tilgjengelig må en svaksynt eller blind ha hjelp med å sette opp de innstillingene som trengs for å få et best mulig utgangspunkt for en god opplevelse. Chromebook sitt operativsystem kan stilles til å bruke et norsk språk. Derimot har den innebygde skjermleseren ChromeVox ikke norsk tale. Dette er ikke akseptabelt. Både elever og voksne som arbeider med en skjermleser må ha tilgang til norsk tale for å kunne gjøre de enkleste oppgaver i en norsk undervisningssituasjon.

ChromeVox 

ChromeVox er den innebygde skjermleseren til Chromebook og kan aktiveres ved å tykke Ctrl + Alt + Z. Når ChromeVox blir aktivert vil den gi mulighet til å få opplest det som blir markert på skjermbildet enten ved å navigere med tastatur eller musepeker. Derimot er ChromeVox ikke
tilgjengelig med norsk tale. Den har en tendens til å hakke og er til tider upålitelig når den skal lese innholdet på skjermen.

Forstørring

Forstørring fungerer bra i Chromebook. Der er det også flere innstillinger som kan gjøre brukeropplevelsen god. Du kan forstørre alt ved å trykke Ctrl + Shift + pluss/minus, eller kun forstørre den aktive siden ved å trykke Ctrl + Alt + to fingre opp/ned. Denne muligheten til å kunne endre forstørring kjapt og enkelt, kan gjøre det lettere å holde oversikten over skjermbildet. Man kan også forstørre ved å holde CTRL og trykke pluss, men det går bare opp til 500 % (5 ganger forstørring). Bruker man derimot forstørring ved å forandre skjermoppløsningen (CTRL + SHIFT + pluss/minus), så kan man forstørre ytterligere ved å bruke CTRL + pluss.

Fargekontrast

Fargekontrast er en funksjons som gjør det mulig å endre kontrasten i bildet. Dette er bra for dem som sliter med lysomfintlighet eller fargekontraster. For å aktivere fargekontrast trykkes Ctrl + Skift + H. Derimot kan det være tungvint å endre kontrastene i Chrome ettersom dette krever et temavalg i nettleseren, men når dette er gjort bør det ikke være et problem å skifte mellom kontrastene.

Lese- og skrivestøtte 

Intowords er et tillegg som gir lese- og skrivestøtte i Chrome nettleser.
Skolen må ha abonnement på Intowords fra MV Nordic. Med dette tillegget får du opplesing på både bokmål, nynorsk og engelsk i Google apps og i Word Office 365. Du får også ordforslag mens du skriver. Les mer om Intowords.

Opplesing av tekst

For å få lest opp tekst kan du laste ned et tillegg som heter “Select and speak- Text to Speech (SpeakIt)”. Tillegget legger seg i tilleggslinjen og du kan markere tekst, trykke på startpilen og få teksten opplest. Se vidoen nedenfor laget av Google (engelsk).

Diktering

Det er mulig å bruke diktering når du skriver i Google dokumenter. Under verktøy velger du stemmestyrt skriving. Dikteringen fungerer også på norsk, men du må sette tegn selv og kan ikke diktere punktum, komma osv.

Lydbøker

Det er foreløpig ingen avspillingsprogram som spiller av lydbøker i DAISY-format fra Statped og NLB. Det er mulig å laste inn og spille av MP3-filene, men du mister alle navigasjonsmulighetene. De fleste e-bøkene (Smart-bok, Brettboka osv.) fra forlagene fungerer fint på Chromebook.

Skjermopptak

Du kan ta skjermopptak med flere ulike tillegg. Et av dem er CaptureCast Chrome som fungerer greit og er enkel å bruke. Se video om CaptureCast.

Book Creator 

Book Creator er en mye brukt app i skolen. Den finnes også som en app til Chromebook. Appen virker på samme måte som for iPad og Android. Les mer om Book Creator.

Tankekart

Det finnes flere tankekartløsninger som kan brukes med Chromebook. Det er viktig at det er mulig å sette inn lydfiler og bilder/video i tankekartet da dette er en god støtte i læringsarbeidet. I betalingsversjonen av Mindomo kan du spille inn lyd og sette inn bilder. I tillegg kan du lage løse noder.