Tips for å lage video

Mange lærere synes det er utfordrende å lage en video til bruk i omvendt undervisning, men det trenger det ikke å være. Forskning sier at det er viktigere med engasjement enn teknisk kvalitet på videoen.

To elever sitter å se på en video på en pc

Det er viktig å tenke på innhold og struktur når en lager en opplæringsfilm. Hva skal formidles og på hvilken måte? Dette har lærere ofte god erfaring med da dette er allmenngyldig for all undervisning. 

Her er noen tips å ta med seg:

  • Lag korte videoer på maksimum 6 minutter. Er læringsstoffet variert og stort, er det viktig å dele opp læringsmålene i mindre sekvenser slik at én film inneholder ett læringsmål. Unngå distraksjoner i videoen. Kortere videoer er mye mer engasjerende.   
  • Ofte kan det være hensiktsmessig å legge seg selv inn i videoen når du gir en forklaring. Dette kalles “Talking Heads” og er mest effektivt når du foreleser for dine egne elever. Det gir en bedre læringsrelasjon mellom deg og elevene, og et økt engasjement hos elevene.               
  • Videoer der du både tegner og forklarer samtidig, er mer engasjerende og motiverende enn enkeltstående lysbilder. I tillegg er videoer med et personlig preg mer engasjerende enn høykvalitets studioinnspillinger (Guo, P.J at.al. 2014).
  • Det kan være nyttig å bruke et tegnebrett som Wacom Bamboo når man skal  tegne og forklare samtidig. Har du touchskjem, kan du skrive og tegne rett på skjermen med for eksempel Apple Pencil eller Surface Pen.

En viktig forutsetning for at elevene skal se videoene hjemme, er at det må være en sammenheng mellom læringsaktivitetene i klasserommet og innholdet i videoen. På denne måten oppdager elevene verdien av å se videoene før de kommer til undervisningen (Bergmann og Sams 2012, Gannod mfl. 2018).    

Verktøy for skjermopptak

Du trenger ikke dyre program og høy kompetanse for å lage “gode nok” læringsvideoer. I for eksempel PowerPoint kan du lage gode videoer ved å laste ned Office Mix. Eller du kan bruke Screencast-O-Matic for Windows (gratis) og Quick-time for Mac (gratis). Hvis du tar skjermopptak ofte, kan det være lurt å investere i et profesjonelt verktøy som Camtasia for Windows og Mac eller ScreenFlow for Mac.

Dersom du vil ta skjermopptak fra iPad eller iPhone finnes det en innebygd skjermopptaksfunksjon som ble lansert med iOS11. Her kan du se en video som forklarer hvordan du tar skjermopptak. 

Du kan også bruke ScreenFlow ved å bruke Lightning- og USB- ledning (se film av ScreenFlow) eller overføre skjermbildet via Reflector eller AirServer til PC. Du kan også lage undervisningsvideoer med flere apper som Explain Everything, Microsoft OneNote og Smart NoteBook.

Gjenbruk 

På Youtube og Vimeo ligger det mange videofilmer som kan brukes i omvendt undervisning. Gjenbruk av læringsressurser er bra, og disse kan være en innfallsport for å komme i gang med denne metodikken. Les mer om nettressurser. Men du må være klar over at det som oftest ikke er lov å redigere filmene, noe det kan være behov for når enkelte elever ikke forstår forklaringen. En annen utfordring med å bruke andres videoer er at læreren må tilpasse undervisningen til videoene, fremfor at videoene er tilpasset lærerens undervisning (Sitat fra Digital praksis i skolen ISBN 9788205458154 s 129). Ved å lage egne videoer kan du tilpasse innholdet til klassens behov. Læreren er den som kjenner elevens behov best.   

Gå til hovedsiden for omvendt undervisning.