Nettressurser og deling

Bruk av andres videoer kan være både nyttig og tidsbesparende når du legger til rette for omvendt undervisningen. Kanskje er det allerede laget en god video av det som du skal undervise i? Et søk på Youtube eller Vimeo kan ofte gi deg svaret på det. Når du skal bruke og dele videoer som andre har laget, må du forholde deg til rettigheter. Les mer om det på delrett.no

NDLA 

Nasjonal Digital Læringsarena er en nettside med gratis og åpent innhold. Læringsressursene er innenfor ulike fagene på videregående skole. Her finner du læreplaner, artikler, ressursark, videoer m.m. De har også en egen side hvor alle som logger inn, kan dele ressurser.
Gå til www.ndla.no
Gå til deling.ndla.no

Campus Inkrement

Campus Inkrement er en undervisningsplattform som er laget spesielt for omvendt undervisning. Innholdet er basert på Cappelen Damm sitt læreverk i matematikk. Det er gratis å registrere seg og bruke kursene. Campus:Skole og Faktor Premium er betalingsløsninger som gir deg mulighet til å lage egne kurs og inneholder lekseplanlegger, kapittelprøver, diskusjonsverktøy, oppgaver, oversikt over elevaktivitet m.m. Gå til www.campusinkrement.no

Bildet viser en gruppe elever som sitter samlet rundt et bord. På bordet er det flere pcer og bøker. De smiler og snakker sammen.

Khan Academy

Khan Academy er en stor, internasjonal nettressurs som tilbyr hundrevis av gratis videoer fra grunnskole til høyskolenivå. Noe av innholdet er oversatt til norsk, og det kommer stadig mer. I noen fag er det, i tillegg til undervisningsvideoer, oppgaver og quiz. Om du ikke finner det du trenger på norsk, kan du kanskje bruke noe i undervisning av et 2. språk. Gå til Khan Academy på norsk bokmål.

Explain Everything

Explain everything er en app du kan bruke for å lage undervisningsvideoer som du kan dele med andre, og appen er godt egnet til bruk i omvendt undervisning. Du kan også søke i innhold andre har laget, så her er det mulighet til å finne noe du kan gjenbruke. Gjør et frisøk eller bruk forhåndsvalgte kategorier. Gå til www.explaineverything.com/discover.

TinyTap

Tiny Tap er en verktøyapp du kan bruke for å lage interaktive spill, aktiviteter, lydbrett og oppgaver du kan dele med elever, noe som gjør at også denne er egnet til å bruke i omvendt undervisning. Du kan også søke etter aktiviteter som andre har laget og dele disse. Har du TinyTap Pro, er dette gratis.  Appen passer best for grunnskolen. Gå til www.tinytap.it/activities.

Book Creator

Book Creator er en verktøy-app som du kan bruke for å lage elektroniske bøker til bruk i omvendt undervisning. Bøkene kan inneholde tale, tekst, bilder og video. Appen er tilgjengelig på iOS, Android, Windows og web.

Gå til hovedsiden for omvendt undervisning.