Muntlige ferdigheter og hørselstap

Muntlige ferdigheter for hørselshemmede er å samhandle aktivt ansikt-til-ansikt.